ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

DOKUMENTY I PROCEDURY

Roczny plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

Regulamin udzielania zamówień publicznych WOAK w Białymstoku

 ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI POWYŻEJ PROGÓW OKREŚLONYCH PRZEPISAMI USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


POSTĘPOWANIA
 W 2018 r. 

Nazwa nadana zamówieniu
przez WOAK w Białymstoku

Tryb udzielenia zamówienia 
oraz sygnatura dokumentacji

Informacje 
o postępowaniu

 

Wyżywienie uczestników spotkania opłatkowego WOAK w Białymstoku

 

Zamówienie na usługę społeczną
OI.222.65.2018

Ogłoszenie o zamówieniu – plik PDF 

Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu – plik ZIP

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - plik PDF

Wyżywienie uczestników konferencji podsumowującej realizowanej w ramach Podlaskiego Pomostu Kultury 2018 Zamówienie na usługę społeczną
SZ.220.1.2018
Ogłoszenie o zamówieniu – plik PDF

Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu – plik ZIP

Wyżywienie uczestników Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Rockowych „Rockowania” 2018 Zamówienie na usługę społeczną
OI.220.3.2018
Ogłoszenie o zamówieniu – plik PDF

Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu – plik ZIP

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postepowania – plik PDF

Informacja z otwarcia ofert – plik PDF 

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Rockowych „Rockowania” 2018 Zamówienie na usługę społeczną
OI.220.1.2018

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - plik PDF

Informacja z otwarcia ofert - plik PDF

Ogłoszenie o zamówieniu – plik PDF

Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu – plik ZIP

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników X Festiwalu Piosenki Literackiej im. Łucji Prus „W żółtych płomieniach liści…”
 
Zamówienie na usługę społeczną MT.220.4.2018
 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu – plik PDF

Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu – plik ZIP

Informacja z otwarcia ofert

Roboty budowlane w kamienicy WOAK – wykonanie uziomu fundamentowego istniejącej instalacji odgromowej Przetarg nieograniczony
G.220.5.2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania – plik PDF

Informacja z otwarcia ofert – plik PDF

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ – plik PDF

Załączniki do SIWZ

Roboty budowlane w Spodku C w ramach I etapu realizacji Centrum Animacji i Edukacji Kulturalnej WOAK w Białymstoku Przetarg nieograniczony

G.220.4.2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

Informacja z otwarcia ofert – plik PDF

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - z 17.08.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - z 02.08.2018

Ogłoszenie o zamówieniu

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie Wykonawcy

Załącznik nr 1 do SIWZ zmieniony dnia 17.08.2018

SIWZ zmieniony dnia 17.08.2018

 SIWZ zmieniony dnia 02.08.2018

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyżywienie uczestników XI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki, Sztuki i Folkloru „Podlaska Oktawa Kultur” 2018 oraz zakwaterowanie i wyżywienie uczestników pleneru malarskiego w ramach projektu „Eko-kulturalni” Zamówienie na usługę społeczną
MT.220.3.2018
Ogłoszenie o zamówieniu – plik PDF

Załączniki do ogłoszenia – plik ZIP

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania cz.I i II – plik PDF

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania cz.III – plik PDF

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników XI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki, Sztuki i Folkloru „Podlaska Oktawa Kultur” 2018 Zamówienie na usługę społeczną

MT.220.2.2018
 

Ogłoszenie o zamówieniu – plik PDF

Załączniki do ogłoszenia – plik ZIP

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania cz.IV i VI – plik PDF

Informacja o rozstrzygnieciu postępowania cz. I, II, III i V - plik PDF

 

Roboty budowlane w pawilonach wystawowo-gastronomicznych „Spodki” w Białymstoku w ramach I etapu realizacji Centrum Animacji i Edukacji Kulturalnej WOAK w Białymstoku Przetarg nieograniczony
G.220.3.2018

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ – plik PDF

Załączniki do SIWZ – plik ZIP

Informacja z otwarcia ofert – plik PDF

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania – plik PDF

 

Grupowe ubezpieczenie pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku Przetarg nieograniczony
G.220.2.2018

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedzi na pytania do SIWZ  - plik PDF

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ – plik PDF

Załączniki do SIWZ – plik ZIP

Roboty budowlane w pawilonach wystawowo-gastronomicznych „Spodki” w Białymstoku w ramach I etapu realizacji Centrum Animacji i Edukacji Kulturalnej WOAK w Białymstoku Przetarg nieograniczony
G.220.1.2018

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – plik PDF

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ – plik PDF

Załączniki do SIWZ – plik ZIP

 

 

 

 

 


 

 

 

POSTĘPOWANIA W 2017 r.

Nazwa nadana zamówieniu
przez WOAK w Białymstoku

Tryb udzielenia zamówienia 
oraz sygnatura dokumentacji

Informacje 
o postępowaniu

Wyżywienie 40 uczestników otwarcia wystawy „EKO-Gwiazdka” w ramach projektu „Eko-Kulturalni” Zamówienie na usługę społeczną
P.220.3.2017
Ogłoszenie o zamówieniu – plik PDF

Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu – plik ZIP
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – plik PDF 

Wyżywienie 250 uczestników jubileuszu 60-lecia WOAK w Białymstoku Zamówienie na usługę społeczną
OI.222.72.2017
Ogłoszenie o zamówieniu – plik PDF

Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu – plik ZIP

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – plik PDF 

 

Wyżywienie 250 uczestników jubileuszu 60-lecia WOAK w Białymstoku oraz 50 uczestników spotkania opłatkowego WOAK w Białymstoku

 

Zamówienie na usługę społeczną
OI.222.70.2017

Ogłoszenie o zamówieniu – plik PDF

Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu – plik ZIP

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – plik PDF 

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników Dożynek Prezydenckich 2017 reprezentujących województwo podlaskie

 

Zamówienie na usługę społeczną
MT.220.5.2017

Ogłoszenie o zamówieniu – plik PDF

Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu – plik ZIP 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – plik PDF 

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Białystok INTERPHOTO 2017, Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Rockowych „Rockowania” 2017 i IX Festiwalu Piosenki Literackiej im. Łucji Prus „W żółtych płomieniach liści”. Zamówienie na usługę społeczną
MT.220.4.2017
Ogłoszenie o zamówieniu – plik PDF

Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu – plik ZIP

 Informacja o rozstrzygnięciu postępowania cz. I – plik PD

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania cz. II – plik PDF

 

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników pleneru malarskiego w ramach projektu „Eko-kulturalni”

 

Zamówienie na usługę społeczną P.220.2.2017

Ogłoszenie o zamówieniu – plik PDF

Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu – plik ZIP 

 Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – plik PDF 

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników wydarzeń organizowanych przez WOAK w Białymstoku w lipcu i sierpniu 2017 r. Zamówienie na usługę społeczną
P.220.1.2017
Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – plik PDF 

Zakwaterowanie i wyżywienie członków Zespołu Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone” Zamówienie na usługę społeczną
MT.220.2.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu

 Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – plik PDF 

Przygotowanie kompleksowej dokumentacji technicznej projektu Centrum Animacji i Edukacji Kulturalnej

SZ.220.1.2017
przetarg nieograniczony

Ogłoszenie o zamówieniu

 SIWZ

Załączniki do SIWZ

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników X Międzynarodowego Festiwalu Muzyki, Sztuki i Folkloru „Podlaska Oktawa Kultur” 2017 oraz koncertu w przeddzień 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego Zamówienie na usługę społeczną
MT.220.1.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki do ogłoszenia
o zamówieniu

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – plik PDF

Przygotowanie kompleksowej dokumentacji technicznej niezbędnej do utworzenia multimedialnego Centrum Animacji i Edukacji Kulturalnej

 SZ.220.1.2017

przetarg nieograniczony

 Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


 


 POSTĘPOWANIA W LATACH WCZEŚNIEJSZYCH

Postępowania w 2016 r.

 

 

Nazwa nadana zamówieniu
przez WOAK w Białymstoku

Tryb udzielenia zamówienia
oraz sygnatura dokumentacji

Informacje
o postępowaniu

 

 

[ powrót ]