"Grafit Insite" K. Gryniewickiego / Deformacja

 

Fotoreportaż z wernisażu

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku zaprasza we wtorek, 18 września 2018 r., o godz. 18:00, do Pracowni Plastycznej przy ul. Kilińskiego 8, na wernisaż grafiki Krzysztofa Gryniewickiego. Prace można oglądać do 12 października.

Krzysztof Gryniewicki, pochodzi z Narwi. Ukończył studia magisterskie na Politechnice Białostockiej na Wydziale Architektury. Jest też absolwentem Państwowej Szkoły Muzycznej II. stopnia im. I. J. Paderewskiego w Białymstoku na wydziale wokalistyki. Aktualnie jest studentem Uniwersytety Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie na wydziale wokalnym. Rysunkiem interesował się od najmłodszych lat. Technikę doskonalił samodzielnie jak również na studiach. Interesuje się też technikami komputerowymi. 

W swoich pracach próbuje odwzorowywać naturę, inspiracje czerpie właściwie z otoczenia. Tematyką prac Krzysztofa Gryniewickiego są elementy architektury, pejzażu miejskiego, zabytków i zagajniki leśne. Potrafi wydobyć pełną liryzmu, delikatną kreską ciężkość i stabilność muru, chropowatość kamienia, nieskazitelną gładkość szklanego biurowca czy wysuszone słońcem deski drewnianej architektury.

Informacji o wystawie udziela Dział Sztuk Plastycznych WOAK
tel. 85 740 37 15
galeria@woak.bialystok.pl 


„Deformacja” to tytuł wystawy organizowanej w ramach kolejnej edycji programu resocjalizacyjnego „Da Vinci” prowadzonego w Areszcie Śledczym w Białymstoku.

Wernisaż wystawy odbędzie się 22 września 2018 r. o godz. 12.00 w murach Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury przy ul. Kilińskiego 8. Autorem prac malarskich jest Rafał P. - skazany odbywający wyrok dożywotniego pozbawienia wolności. Tytuł wystawy bezpośrednio nawiązuje do przemian jakie zaszły w jego życiu. Jak twierdzi sam twórca, aby stać się innym człowiekiem konieczna jest deformacja, rozbicie na drobne fragmenty emocji które niszczyły a następnie małymi krokami należy rozpocząć trudny etap budowania siebie na nowo. Każda z prac malarskich przedstawiona na wystawie będzie połączona z wierszami Adriana Gawryluka, podróżnika i poety, który gościnnie weźmie udział w wydarzeniu. Dwie postacie lecz podobne życiorysy, zbliżone losy i zmagania jakimi życie ich doświadczyło z tą różnicą, że jedna z tych historii doprowadziła do tragedii, druga zaś ukazuje siłę zmian i woli przetrwania.
Celem zajęć plastycznych prowadzonych w jednostkach penitencjarnych jest wzbudzenie u skazanych rozwoju zainteresowań, inspirowanie do twórczego myślenia oraz oddziaływanie wychowawcze poprzez sztukę. Zajęcia plastyczne wspomagają u skazanych pozytywne zmiany w zachowaniu. Zajęcia artystyczne wpływają niezwykle pozytywnie na funkcjonowanie skazanych w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności. Twórcza resocjalizacja rozwija poczucie estetyki, pobudza aktywność artystyczną i uwrażliwia na piękno.
Zajęcia plastyczne są ważnym narzędziem resocjalizacji, chętnie wykorzystywanym przez Służbę Więzienną. Wieloletnia praktyka wskazuje, że skazani bardzo chętnie, dobrowolnie angażują się w zajęcia organizowane w jednostkach penitencjarnych. Jeżeli skazany ma chęć i podejmuje pewien trud chcąc zmienić postrzeganie samego siebie, to duży sukces Służby Więziennej, a przede wszystkim samego więźnia. Pozwala to mieć nadzieję, że po wyjściu na wolność właściwie i szybko zaadaptuje się w społeczeństwie.

Informacji o wystawie udziela Dział Sztuk Plastycznych WOAK
tel. 85 740 37 15
galeria@woak.bialystok.pl

 

[ powrót ]