Wystawa tkanin Danuty Radulskiej

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku zaprasza 26 listopada, o godz. 18.00, do pracowni plastycznej WOAK przy ul. Kilińskiego 8 na wernisaż tkaniny dwuosnowowej autorstwa Danuty Radulskiej będący podsumowaniem stypendium „Barwny wątek w janowskiej tkaninie”.

Danuta Radulska jest doświadczoną i utalentowaną twórczynią ludową, tkaczką dywanów dwuosnowowych z ponad dwudziestoletnim stażem. Zadebiutowała w 1995 roku udziałem w konkursie „Historia i teraźniejszość w tkaninie dwuosnowowej” zdobywając III nagrodę. Doskonaliła i wzbogacała umiejętności pod kierunkiem znanej tkaczki – Teresy Pryzmont. Przy wykonywaniu tkanin dwuosnowowych współpracowała z projektantką – Barbarą Hulanicką, co niewątpliwie wzbogaciło twórczość Danuty Radulskiej o nowe rozwiązania kolorystyczne i wzornicze.
Dywany Danuty Radulskiej były wielokrotnie nagradzane w konkursach na szczeblu wojewódzkim i krajowym, znajdują się w kolekcjach prywatnych i muzealnych m.in.: w galeriach i etnograficznych muzealnych w Białymstoku, Toruniu, Krakowie, Warszawie, Lublinie, Ciechanowcu., Częstochowie i Węgorzewie. Znajdują się również w Izbie Tkactwa w Janowie i w Muzeum w Tykocinie oraz w Niemczech i Japonii.
Pani Danuta Radulska od 1994 roku należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych, a od 2009 roku pełni funkcję prezesa Oddziału Białostockiego STL. Od początku swojej działalności współpracuje z Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji Kultury w Białymstoku, a jarmarki, festyny, warsztaty sprawiają, że jest osobą rozpoznawalną i już na stałe wpisaną w koloryt twórczego środowiska Białostocczyzny.
Danuta Radulska otrzymała w 2019 roczne stypendium twórcze z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W ramach stypendium „Barwny wątek w janowskiej tkaninie” pani Danuta stworzyła kolekcję ośmiu tkanin dwuosnowowych, z których cztery powstały z przędzy barwionej, zapomnianą już techniką naturalną, pochodzącą z lokalnych roślin, a część barwionych chemicznie. Dzięki temu zyskają one niepowtarzalny, delikatny koloryt. Pozwoli to na porównanie obu technik balwierskich. Prace wykonane w ramach stypendium charakteryzują się swoistą estetyką, ciekawym wzornictwem, wysmakowaną kolorystyką i starannym wykonaniem. Podsumowaniem stypendium będzie zaprezentowanie tkanin na wystawie w Galerii Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku.

Więcej informacji udziela Dział Sztuk Plastycznych WOAK
tel. 85 740-37-15,
galeria@woak.bialystok.pl


Wystawa malarstwa Krzysztofa Chyżego „Terytorium”

Fotoreportaż z wernisażu:

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku zaprasza na wystawę malarstwa Krzysztofa Chyżego „Terytorium”. Otwarcie odbyło się 29 października 2019, o godz. 18.00, w Pracowni Plastycznej WOAK, przy ul. Kilińskiego 8 w Białymstoku. Wystawa będzie czynna do 22 listopada 2019 r.

Krzysztof Chyży urodził się w 1966 roku w Białymstoku. Jest absolwentem Wydziału Architektury PB. W swej twórczości chce poznawać i zdobywać ciągle nowe terytoria. Działalność ta obejmuje malarstwo indywidualne, szczególnie technikę akwareli i akrylu, oraz udział w warsztatach malarsko-fotograficznych (od roku 2010), organizowanych przez WOAK w Białymstoku. W dotychczasowej karierze był uczestnikiem wystaw indywidualnych i zbiorowych gdzie prezentował dotychczasowy dorobek twórczy. W latach 2012-2014 był członkiem stowarzyszenia ARS POLIS w Białymstoku, zajmującego się popularyzacją podlasia poprzez działania w dziedzinie sztuki. Od 2015 roku jest członkiem białostockiej grupy Bochemia zrzeszającej kilkanaście osób, do których należą malarze, architekci, fotograficy, a także pasjonaci innych dziedzin twórczości artystycznej. Autor w latach 2017-2019 studiował na Wydziale Malarstwa i Rzeźby, kierunek – malarstwo. W 2019 roku uzyskał dyplom w pracowni prof. Aleksandra Dymitrowicza (malarstwo) i prof. Przemysława Pintala (multimedia).

Wystawy:
2012 – WOAK w Białymstoku, akwarele – wystawa indywidualna,
2012 – XVII Wojewódzki Przegląd Amatorskiej Twórczości Plastycznej – nagroda,
2013 – Galeria Obok w Białowieży, akwarele – wystawa indywidualna,
2013 – Mała Galeria APK w Augustowie, akwarele – wystawa indywidualna,
2014 – XVIII Wojewódzki Przegląd Amatorskiej Twórczości Plastycznej – nagroda,
2015 – WOAK w Białymstoku, akwarele – wystawa indywidualna,
2015 – Sokólski Ośrodek Kultury, akwarele – wystawa indywidualna,
2015 – Galeria Sztuki Labirynt MOK w Zambrowie, akwarele i akryle – wystawa,
2015 – 8 Międzynarodowe Biennale Twórczości Nauczycieli, Tarnów – nagroda,
2016 – Muzeum Przyrodniczo-Leśne BPN w Białowieży – wystawa,
2016 – XVIII Międzywojewódzka Wystawa Akwareli, Rzeszów – nagroda,
2017 – XIX Międzywojewódzka Wystawa Akwareli, Rzeszów – wyróżnienie,
2018 – XX Międzywojewódzka Wystawa Akwareli, Rzeszów – nagroda,
2019 – PSPiA Klanza w Białymstoku – wystawa indywidualna,
2019 – XXI Międzywojewódzka Wystawa Akwareli, Rzeszów – wyróżnienie,
2019 – Muzeum Przyrodniczo-Leśne BPN w Białowieży – wystawa.

Terytorium określa się jako obszar ziemi o określonych granicach, który jest wyodrębniony ze względu na jakieś cechy charakterystyczne. Jest to także teren, przestrzeń, obszar, okolica, okolice, kraina, ziemia, otoczenie, pole. Świat, który jestem w stanie poznać. Dotknąć i określić. Malowanie może być odpowiednią formą powielania świata. Przy okazji tworzy się i rozwija swoją wersję (jak to obecnie się określa) reprezentacji rzeczywistości. Wyodrębnia się granice swoich możliwości, charakterystyczne cechy malarstwa. W celu utrzymania tego i zachowania. Albo zmiany i ciągłego rozwijania. Określam to jako dyskusję ze światem. Chciałbym rzeczywistość opisywać, ale także dyskutować. W kompozycji, tektonice obrazów szukać wrażeń oraz odpowiedzi zadając jednocześnie pytania. Pokazać świat materii, który także może żyć, rozwijać się i zmieniać. Ze swoją okolicą barw. Różnorodną ziemią faktur, czy polami pokrytymi niejednolitymi śladami pędzli i innych narzędzi. Ten tworzony obszar malarskiej tożsamości.”

Krzysztof Chyży

Więcej informacji udziela Dział Sztuk Plastycznych WOAK
tel. 85 740-37-15,
galeria@woak.bialystok.pl

[ powrót ]