2-letni Kurs Instruktorski - specjalizacja Taniec Nowoczesny

(520 godz. dydaktycznych)

 

Celem kursu jest przygotowanie specjalistyczne kadry instruktorskiej w zakresie tańca nowoczesnego i nowych trendów tanecznych. Słuchacze uzyskają profesjonalne umiejętności instruktorskie oraz wiedzę z zakresu metodyki pracy z zespołami tanecznymi.


W PROGRAMIE
Style tańca nowoczesnego z metodyką nauczania: Locking, Popping, B- Boying, Hip-Hop Old School, Hip-Hop New Style, House, Dance Hall, Krumping, Technika tańca jazzowego, Broadway Jazz, Afro Jazz, Modern Jazz, Nowe style taneczne.

Przedmioty specjalistyczne: Rytmika z umuzykalnieniem, Taniec klasyczny z metodyką nauczania, Taniec współczesny z metodyką nauczania, Polskie tańce narodowe, Tańce towarzyskie użytkowe (Flamenco, Salsa, Samba, Bachata, Merengue), Choreografia i kompozycja tańca, Partnerowanie – choreografia w parach, Technika wyrazu scenicznego, Warsztat zadaniowy – tworzenie i prezentacja przez uczestników zajęć tanecznych.

Przedmioty ogólne: Warsztat pracy z grupą – teoretyczne i metodyczne podstawy pracy z grupą, Wybrane zagadnienia z muzyki, Wybrane zagadnienia z anatomii i fizjologii, pierwsza pomoc medyczna, Historia tańca i baletu, Historia tańca XX i XXI wieku.

Absolwenci otrzymają Zaświadczenia ukończenia Kursu Instruktorskiego, specjalizacja Taniec Nowoczesny z wyszczególnieniem liczby godzin i przedmiotów realizowanych w ramach 520 godz. programu nauczania.

Program i organizacja kursu

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Białymstoku, 15-950 Białystok, ul. Kilińskiego 8, Dział Edukacji, pokój 18 lub tel. 857 403 718

 

[ powrót ]