Kurs Terapii Tańcem i Ruchem - II edycja

(100 godz. dydaktycznych)

Kurs adresowany jest do pedagogów, psychologów, wychowawców, nauczycieli, terapeutów, arteterapeutów, socjoterapeutów oraz instruktorów terapii zajęciowej i pracowników domów opieki społecznej, a także instruktorów i nauczycieli tańca i wychowania fizycznego.
Szkolenie prowadzone jest metodami aktywnymi. Podczas zajęć ważne jest zarówno zaangażowanie uczestników w doświadczenia ruchowe jak i refleksja nad tym, co wydarza się w ruchu zarówno na poziomie osobistym jak i przełożeniu na pracę z grupą.

Celem szkolenia z terapii tańcem i ruchem jest:

  • Wyposażenie uczestników w wiedzę merytoryczną i umiejętności potrzebne do wprowadzenia elementów ruchu oraz pracy poprzez ciało do terapeutycznej pracy z grupami,

  • Rozwój osobisty uczestników w zakresie świadomości ciała i ruchu,

  • Zapoznanie uczestników z podstawami analizy i obserwacji ruchu oraz jej zastosowaniem do diagnozy i budowania doświadczeń ruchowych,

  • Przybliżenie specyfiki pracy z różnymi grupami osób,

  • Rozwijanie umiejętności samodzielnego projektowania i prowadzenia doświadczeń ruchowych dostosowanych do etapu pracy grupy,

  • rozwijanie kreatywności i wspierania rozwoju osobistego uczestników.

Kurs przygotowuje do wykorzystania elementów pracy terapeutycznej poprzez ruch i ciało w pracy z różnymi grupami wiekowymi i z różnymi trudnościami. Rozwija świadomość własnego ciałą noraz własdnych preferencji ruchowych i ich wpływu na pracę z grupą, uzyskują praktyczne przygotowanie warsztatowe oraz wiedzę na temat metodyki prowadzenia zajęć z terapeutycznym wykorzystaniem ruchu oraz pracy poprzez ciało.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia ukończenia Kursu Terapii Tańcem i Ruchem z wyszczególnieniem liczby godzin i bloków tematycznych realizowanych w ramach programu nauczania. 

Program i organizacja kursu

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Białymstoku, 15-950 Białystok, ul. Kilińskiego 8, Dział Edukacji, pokój 18 lub tel. 857 403 718

[ powrót ]