Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone”

Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone”, działający przy Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Białymstoku, to jedna z najstarszych tego typu grup nie tylko w województwie, ale też w Polsce. Rozpoczął swoją działalność w 1953 r., z inicjatywy prof. Stefana Sobierajskiego, a w 1956 r. połączył się z zespołem Związku Zawodowego Pracowników Drogowych „Podlasie”. „Gazeta Białostocka” zainicjowała wtedy plebiscyt na określenie nowo powstałej grupy, w którym wygrała nazwa „Kurpie Zielone”.

Nieprzerwana, 65-letnia działalność zespołu jest zjawiskiem bez wątpienia wyjątkowym. Obecnie Kurpie Zielone liczą prawie stu członków, ale od momentu powstania, w grupie tańczyło, śpiewało i grało ponad dwa tysiące osób. Zespół tworzą studenci i uczniowie oraz osoby pracujące, nie tylko z Białegostoku, ale z całego województwa podlaskiego (m.in. z Grajewa, Siemiatycz, Hajnówki czy Suwałk), a nawet z innych regionów Polski (Ełk, Warszawa). Oprócz grupy dorosłej funkcjonują też sekcja młodzieżowa oraz trzy grupy dziecięce, tzw. Małe Kurpie.

Od samego początku repertuar zespołu opierał się przede wszystkim na tradycjach sąsiadujących ze sobą regionów: Podlasia, Kurpi Zielonych i Kurpi Białych, ale stale wzbogacany jest o nowe kompozycje. Obecnie grupa prezentuje nie tylko folklor z terenu województwa podlaskiego, ale też ziem górskich (Spisz, Orawa, Żywiecczyzna, Ziemia Sądecka, Beskid Niski) i innych regionów. Ponadto, z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, oferta repertuarowa poszerzyła się o nowe opracowania choreograficzne polskich tańców narodowych. 

W ciągu 65 lat działalności zespół dał blisko dwa tysiące koncertów, które obejrzało ponad milion widzów, występował w niemal całej Polsce oraz w ponad dwudziestu krajach Europy, Azji i Ameryki. Najważniejszym celem Kurpi Zielonych jest działalność na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, pielęgnowanie tradycji ludowych Podlasia i Kurpiowszczyzny, popularyzowanie najpiękniejszych pieśni i tańców polskich oraz ich prezentacja w formie scenicznych opracowań. 

Przez wiele lat repertuar Kurpi Zielonych tworzyli kierownik artystyczny Andrzej Dyrdał oraz choreograf Wiesław Dąbrowski. Od 2016 roku nowy program grupy przygotowuje choreograf Mariusz Żwierko, kierownik artystyczny zespołu, a kierownikiem muzycznym jest Andrzej Grzybowski.


 „Małe Kurpie” to trzy najmłodsze grupy Zespołu Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone”. Od 2017 roku są one jego integralną częścią. Zespół “Małe Kurpie”, początkowo “Podlasiaki”, powstał w 2005 r. przy Przedszkolu Integracyjnym nr 26 w Białymstoku z inicjatywy Grażyny Kuklińskiej, która od początku prowadziła grupy dziecięce. W 2008 r. zespół przeszedł pod skrzydła Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku, a w grudniu tegoż roku wystąpił w koncercie Jubileuszu 55-lecia ZPiT „Kurpie Zielone” i zmienił nazwę na „Małe Kurpie”. Grupa bierze czynny udział w uświetnianiu imprez w Białymstoku i województwie. W swoich programach artystycznych prezentuje opracowane scenicznie tańce i zabawy ludowe z różnych regionów Polski.

Przygotowanie wokalne, akompaniament: Grażyna Kuklińska
Instruktor tańca: Agnieszka Ondruch - Sikora

Godziny prób:

Grupa 1 (6-7 lat): poniedziałek, godz. 17:00-18:15 (śpiew, taniec) / wtorek, godz. 17:00-18:00 (taniec)
Grupa 2 (8-10 lat): środa, godz. 18:00-19:30 (śpiew, taniec) / czwartek, godz. 17:00-18:00 (taniec z gr. 3)
Grupa 3 (11-14 lat): środa, godz. 19:00-20:45 (śpiew, taniec) / czwartek, godz. 17:00-18:00 (taniec z gr. 2)

Siedziba zespołu:

ul. św. Rocha 14
15-879 Białystok
kontakt: Grażyna Kuklińska
tel. 605-748-018


DOKUMENTY DO POBRANIA:
OFERTA KONCERTOWA

Aktualny repertuar zespołu:

 • Trzyczęściowe widowisko „Od zakochania do ślubowania” (Podlasie, Kurpie Zielone, Kurpie Białe) – reż. Mariusz Żwierko;
 • „Wiosna na Podlasiu” – tańce i pieśni podlaskie o miłości, młodości i wiośnie; opr. muz. Andrzej Dyrdał, chor. Mariusz Żwierko;
 • „Zrankoziny” – widowisko oparte na zwyczajach zaręczynowych, tańcach i pieśniach Kurpiów z Puszczy Zielonej; opr. muz. Andrzej Dyrdał, chor. Mariusz Żwierko;
 • „Juz za stoły zasiadaju” – tańce i pieśni Kurpiów z Puszczy Białej; opr. muz. Andrzej Grzybowski, chor. Mariusz Żwierko;
 • „Wałaskie wariacje” – stylizowane tańce Górali Spiskich; muz. Vołosi, chor. Mariusz Żwierko;
 • „Zielone Świątki na Spiszu” – tańce  i pieśni Górali Spiskich; opr. muz. Andrzej Grzybowski, chor. Mariusz Żwierko;  
 • „Strachy na Lachy” – tańce i pieśni Lachów Sądeckich; opr. muz. Andrzej Grzybowski, chor. Mariusz Żwierko;
 • "Koniki i zające" – tańce i zabawy dziecięce Kurpiów z Puszczy Zielonej; opr. muz. Andrzej Grzybowski, chor. Mariusz Żwierko; Agnieszka Ondruch-Sikora
 • "Orawa, Orawa" – tańce i zabawy dziecięce z Orawy; opr. muz. Andrzej Grzybowski, chor. Mariusz Żwierko; Agnieszka Ondruch-Sikora
 • Górale od Żywca – tańce Górali Żywieckich do muzyki opery S. Moniuszki "Halka"
 • Salon Polski – polonez i mazur z opery S. Moniuszki "Halka"

Obecnie zespół tworzy pięć grup: dorosła, młodzieżowa oraz trzy grupy dziecięce, tzw. Małe Kurpie. 

Grupa 1 (6-7 lat): poniedziałek, godz. 17:00-18:15 (śpiew, taniec) / wtorek, godz. 17:00-18:00 (taniec)
Grupa 2 (8-10 lat): środa, godz. 18:00-19:30 (śpiew, taniec) / czwartek , godz. 17:00-18:00 (taniec z gr. 3)
Grupa 3 (11-14 lat): środa, godz. 19:00-20:45 (śpiew, taniec) / czwartek, godz. 17:00-18:00 (taniec z gr. 2)
Grupa 4, młodzieżowa (15-18 lat): czwartek, godz. 18.00-19.00 (śpiew), 19:00-20:00 (taniec) – wspólnie z grupą dorosłą
Grupa dorosła: wtorek, czwartek, godz. 18:00-22:00 (śpiew, taniec)

Kierownictwo zespołu:
kierownik artystyczny, choreograf: Mariusz Żwierko
kierownik muzyczny, przygotowanie wokalne: Andrzej Grzybowski
instruktor muzyczny, akompaniator, prowadzenie grup dziecięcych: Grażyna Kuklińska
asystent choreografa, prowadzenie grup dziecięcych, garderoba: Agnieszka Ondruch-Sikora
sprawy organizacyjne: Dariusz Kryszpiniuk, Agnieszka Jakubicz

Siedziba zespołu:
Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone”
ul. św. Rocha 14
15-879 Białystok
tel./fax (+48) 85 744 63 13, tel. (+48) 85 749 60 50
e-mail: kurpie.zielone@woak.bialystok.pl
www.woak.bialystok.pl/kurpiezielone 

[ powrót ]