WOAK
ul. Kilińskiego 8, 15-950 Białystok

Dyrektor, pok. 10
Cezary Jan Mielko
c.mielko@woak.bialystok.pl
tel. 85 740-37-11

Wicedyrektor, pok. 11
Joanna Gaweł
j.gawel@woak.bialystok.pl 
tel. 85 740-37-11

Dział Gospodarczy, pok. 15, 16
administracja@woak.bialystok.pl
tel. 85 740-37-10
tel. 85 740-37-14
fax 85 740-37-19

Dział Sztuk Plastycznych, pok. 1
galeria@woak.bialystok.pl
tel. 85 740-37-15

Pokoje Pracy Twórczej
m.talmon@woak.bialystok.pl 
tel. 85 740-37-16

Dział Finansowo-Księgowy, pok. 17
ksiegowosc@woak.bialystok.pl
tel. 85 740-37-17

Dział Edukacji, pok. 18
edukacja@woak.bialystok.pl
tel. 85 740-37-18

Dział Promocyjno-Edytorski, pok. 22
promocja@woak.bialystok.pl
tel. 85 740-37-22

Dział Muzyczno-Teatralny, pok. 25
teatr@woak.bialystok.pl
tel. 85 740-37-25

Specjalista ds. kadr, pok. 10
i.iwaniuk@woak.bialystok.pl
tel. 85 740-37-11

Specjalista ds. pozyskiwania środków zewnętrznych, pok. 26
d.dworakowski@woak.bialystok.pl
tel. 85 740-37-26

[ powrót ]