UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

Spotkania z historią w WOAKu
Seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku będą się uczyć historii w WOAKu. W każdą środę, o godz. 14:30, w siedzibie WOAK przy ul. Kilińskiego 8 (sala niebieska) odbywać się będą wykłady i spotkania z historykami. Porozumienie o rozszerzeniu współpracy podpisali dyrektor WOAK Cezary Mielko oraz Krystyna Szner i Helena Kurza z Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Wspólne działania UTW i WOAKu mają już 22-letnią historię. Uniwersytet Trzeciego Wieku działa przy WOAKu,  pod patronatem naukowym Uniwersytetu w Białymstoku. Założycielami Uniwersytetu byli: prof. dr hab. Wojciech Pędlich, prof. dr hab. Władysław A. Serczyk oraz mgr Barbara Pacholska (ówczesna wicedyrektor WOAK). Obecnie na wykłady odbywające się w auli głównej Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku uczęszcza stale ok. 300 osób, korzystając z 35 sekcji tematycznych. Udział w wykładach UTW jest bezpłatny.


Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku
rok akademicki 2016/2017
Wykłady II semestr

PROGRAM
09.03.2017 r., godz. 16:00 – Wykład - „Kultura Majów” – wykładowca dr. Dorota Frasunkiewicz Wydział Zarządzania i Marketingu WSFiZ w Białymstoku
• Koncert Chóru „Belcanto” działającego przy Spółdzielni Mieszkaniowej Rodzina Kolejowa w Białymstoku pod dyr. Grażyny Falkowskiej

30.03.2017 r., godz. 16:00 – Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków UTW
• Występ Zespołu Pieśni i Tańca „Małe Kurpie” działającego przy Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Białymstoku pod kierunkiem Pani Grażyny Kuklińskiej

06.04.2017 r., godz. 16:00 – Wykład - „Żydzi białostoccy w Izraelu. Miłość, życie i śmierć” – wykładowca dr Grażyna Olszewska Baka
• Po wykładzie film dokumentalny „Z życia Żydów w Białymstoku” na podstawie wspomnień Żydów białostockich”.

20.04.2017 r., godz. 16:00 – Wykład - „Jak telefony komórkowe pomagają pacjentom i lekarzom” wykładowca – dr hab. Stanisław Jarząbek prof. Politechniki Białostockiej, Wydział Informatyki
• Występ Samorządowego Ogniska Baletowego w Białymstoku pod kierunkiem Pani Grażyny Pietrzak

11.05.2017 r., godz. 16:00 – UWAGA!!! ZAJĘCIA W WYŻSZEJ SZKOLE FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU, UL. CIEPŁA 40 W MAŁEJ AULI - Wykład - „ Współczesne zmiany klimatyczne na Ziemi” wykładowca dr hab. Andrzeju Stefan Górnik, prof. Uniwersytetu w Białymstoku, Zakład Hydrobiologii.
• Występ Kabaretu Seniorów „Szpilka” działającego przy Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Białymstoku pod kierunkiem Pani Celiny Kondrat

18.05.2017 r., godz. 16:00 – Wykład - „Fascynujące światło” – wykładowca – dr inż. Jacek Kusznier, Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej
• Spotkanie autorskie z Panią Anną Bayer, autorką książek dla dzieci.

08.06.2017 r., godz. 16:00
– Wykład - „Łagodne zaburzenia funkcji poznawczych - łagodne zapominanie czy choroba Alzheimera?”- wykładowca dr Jacek Dobryniewski, Podlaskie Centrum Psychogeriatrii w Białymstoku
• Występ : Sekcji Teatralnej działającej przy Polskim Stowarzyszeniu Pedagogów i Animatorów Klanza Oddział Białystok

22.06.2017 r., godz. 16:00 – Wykład - „Adam Mickiewicz i prawo rzymskie” – wykładowca dr Krzysztof Szczygielski – Zakład Prawa Rzymskiego Uniwersytetu w Białymstoku
• Występ – Sekcja taneczno - wokalna „Podlaskie Korale" UTW pod kierownictwem Danuty Sajur.

Miejsce wykładów: Aula Wydziału Prawa UwB, ul. Mickiewicza 1, Białystok


PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH UNIWERSYTETU TRZECIEGU WIEKU W BIAŁYMSTOKU
Rok akademicki 2016/2017 semestr II

MUZEUM PODLASKIE W BIAŁYMSTOKU,

 • 14 marca 2017 r., godz. 11:00 Ratusz, Rynek Kościuszki 10, Joanna Tomalska – Więcek (Dział Sztuki) – wykład pt. „ Od artystycznych wędrówek do malarskich plenerów”
 • 11 kwietnia 2017 r., godz. 11:00 Ratusz, Rynek Kościuszki 10, Aleksandra Krahel (Muzeum Ikon w Supraślu), wykład pt. „Ikony Męki Pańskiej”
 • 25 kwietnia 2017 r. godz. 11:00 Muzeum Historyczne, ul. Warszawska 37, wykład pt. „Wielkanocne karty pocztowe w zbiorach Muzeum Historycznego w Białymstoku
 • 9 maja 2017 r., godz. 11:00, Muzeum Historyczne, ul. Warszawska 37, wykład pt. „Moda na białostockich ulicach”.
 • 23 maja 2017 r. godz. 11:00 Ratusz, Rynek Kościuszki 10, Jan Maciejewski (Muzeum w Tykocinie) – wykład pt. „Witraże Marca Chagalla”
 • 13 czerwca 2017 r., godz. 11:00, Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego, ul. Świętojańska 17, Katarzyna Karpińska, wykład pt. „Wokół twórczości Władysława Skoczylasa”
 • 20 czerwca 2017 r. , godz. 11:00 Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego, ul. Świętojańska 17, Beta Janowicz, wykład pt. „Wokół przyjaciół Alfonsa Karnego – Ludwik Solski”

MUZEUM WOJSKA W BIAŁYMSTOKU, ul. J. Kilińskiego 7, 15-089 Białystok

 • 15 marca 2017 r. godz. 11:00 – Marek Gajewski „Czy pozowana fotografia wojskowa jest osobliwą pamiątką żołnierza, czy bezcennym źródłem wiedzy o ludziach i ich czasach
 • 12 kwietnia 2017 r., godz. 11:00 – Mateusz Budzyński – „Ludwik Zamenhof – życie i dzieło”
 • 10 maja 2017 r. godz. 11:00 – Piotr Białokozowicz - ”Broń podziemia niepodległościowego w zbiorach w Muzeum Wojska w Białymstoku”
 • 14 czerwca 2017 r. godz. 11:00 – Marcin Koziński - „Historia jednego obrazu. Wojciech Kossak, Trębacz, 1933”
  Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. prof. Andrzeja Myrchy, ul. K. Ciołkowskiego 1J, Białystok. Zwiedzanie wystaw Centrum w dniach: 24 marca 2017 r., godz. 11:00–12:30

UNIWERSYTET MUZYCZNY F. CHOPINA W WARSZAWIE WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO – PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU, UL. KAWALERYJSKA 5.

 • 23.03.2017 czwartek, godz.11:00, Sala Koncertowa, ul. Kawaleryjska 5, prof. L. Kot
  Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego, ul. M.C. Skłodowskiej 14A, 15-097 Białystok
 • 13 marca 2017 r. godz. 16:00 godz. 16:00 – „Województwo podlaskie pod względem geograficznym i administracyjnym – Zbigniew Piotrowski , przewodnik PTTK, nauczyciel geografii.
 • 3 kwietnia 2017 r. godz. 16:00 – „Hetmani” – Waldemar Malewicz przewodnik PTTK, pasjonat, słuchacz UTW.
 • 15 maja 2017 r. godz. 16:00 – „Eugeniusz Bodo” – prowadzenie Izabela Szymańska – Dział Zbiorów Specjalnych – Książnica Podlaska.
[ powrót ]