Plener malarski - 2 ostatnie miejsca

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku zaprasza instruktorów i nauczycieli plastyki ze szkół i ośrodków kultury, twórców amatorów i profesjonalistów.

Plener odbywać się będzie w Ośrodku Wypoczynkowym „KUKLE” nad jeziorem „Pomorze”.
Zważywszy na dobrodziejstwo wody w okresie letnich upałów skupimy się na krajobrazie jeziora, w całej jego niepowtarzalności efektów przestrzennych i kolorystycznych. Podczas pleneru powstaną również prace wykorzystujące surowce wtórne oraz happening dla turystów propagujący selektywną zbiórkę odpadów.
Uczestnicy wykonują minimum 3 prace malarskie, z czego 2 prace przekazują na rzecz organizatora.

Organizator w ramach akredytacji oferuje:

  • dowóz dn. 3 sierpnia na miejsce autokarem oraz powrót 12 sierpnia do Białegostoku
    (dojazd do Białegostoku we własnym zakresie)
  • materiały malarskie: 3 blejtramy, komplet farb olejnych, terpentyna, olej lniany, farba biała
  • noclegi w Ośrodku Wypoczynkowym Kukle w pokojach 4-osobowych z antresolą
  • całodzienne wyżywienie
  • organizacja wystawy w Białymstoku
  • wydanie katalogu dokumentującego prace malarskie

Wyjazd dnia 3 sierpnia 2015 r. o godz. 11.00 z przed WOAK-u przy ulicy Kilińskiego 8.

Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie akredytacji 540 złotych na konto WOAK-u: BANK PEKAO S.A.O/Białystok nr 80 1240 5211 1111 0000 4928 4175 w nieprzekraczalnym terminie do dn. 15 lipca 2015 r. oraz przesłanie karty zgłoszenia (z dopiskiem „Plener w Kuklach”). Liczba miejsc ograniczona!!!
Nasz adres: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku, ul. Kilińskiego 8, 15-950 Białystok

Dodatkowych informacji udziela: Dział Sztuk Plastycznych WOAK
tel: 85 740 15 lub 85 740 37 16
galeria@woak.bialystok.pl

KARTA ZGŁOSZENIA DO POBRANIA

[ powrót ]