Studium Arteterapii i Terapii Zajęciowej, edycja 2015/2017

Celem Kursu jest podwyższenie kwalifikacji w zakresie wiedzy o szeroko rozumianej twórczości i sztuce oraz możliwościach ich terapeutycznego wykorzystania, a także przygotowanie warsztatowe i metodyczne do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem arteterapii i terapii zajęciowej.

Adresatami są: instruktorzy i animatorzy kultury; pedagodzy, nauczyciele i wychowawczy; terapeuci i pracownicy służb medycznych; instruktorzy warsztatów terapii zajęciowej oraz pracownicy domów opieki społecznej. Szczególnie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty osoby, które prowadzą zajęcia a nie posiadają kompetencji specjalistycznych oraz wszystkie osoby zainteresowane zdobyciem wiedzy i umiejętności w zakresie arteterapii i terapii zajęciowej. 
 
CELE STUDIUM ARTETERAPII I TERAPII ZAJĘCIOWEJ:
 • Wyposażenie w wiedzę i umiejętności metodyczne potrzebne do prowadzenia zajęć arteterapeutycznych i terapii zajęciowej.
 • Zapoznanie słuchaczy z różnymi metodami i technikami pracy z zakresu różnych dziedzin sztuki: muzyki, tańca, literatury, plastyki, dramy i teatru.
 • Nabycie umiejętności odnajdywania walorów terapeutycznych w sztuce.
 • Pobudzanie aktywności twórczej i wspieranie rozwoju osobistego poprzez działania twórcze w kontakcie ze sztuką.
 • Rozwijanie umiejętności zastosowania technik arteterapeutycznych i terapii zajęciowej w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, zarówno z osobami zdrowymi jak  i niepełnosprawnymi.
 • Rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć grupowych, komunikowania, budowania relacji w grupie i współpracy.
 • Zdobycie umiejętności diagnozowania i projektowania oddziaływań psychokorekcyjnych poprzez arteterapię i terapię zajęciową.
Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie następujących dokumentów:
 •  wypełnioną kartę zgłoszenia - do pobrania ze strony internetowej;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów z tytułem licencjata lub magisterskich;
 • ksero dowodu osobistego;
 • dokonanie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 100 zł. na konto: BANK PKO S.A. O/Białystok nr. 80 1240 5211 1111 0000 4928 4175 i dostarczenie wraz z dokumentami ksera dowodu wpłaty.

PLAN NAUCZANIA
PROGRAM I ORGANIZACJA KURSU
KARTA ZGŁOSZENIA

REKRUTACJA w terminie od 15.06.2015r. do 15.09.2015r.
Szczegółowe informacje: Dział Edukacji WOAK - pokój 18 lub tel. 85 740-37-18
[ powrót ]