Kurs Terapia Tańcem i Ruchem - zastosowanie elementów pracy poprzez ruch i ciało w pracy z grupą

Celem kursu jest doskonalenie kompetencji poprzez rozwinięcie umiejętności wprowadzania elementów ruchu oraz pracy poprzez ciało do terapeutycznej pracy z grupami.
Szkolenie adresowane jest do pedagogów, psychologów, wychowawców, nauczycieli, terapeutów, arteterapeutów, socjoterapeutów oraz instruktorów warsztatów terapii zajęciowej i pracowników domów opieki społecznej, a także instruktorów tańca i nauczycieli wychowania fizycznego.

Zapraszamy osoby otwarte na rozwój osobisty, rozwijanie świadomości własnego ciała i ruchu oraz ich wpływu na kontakt z innymi osobami. Szkolenie będzie prowadzone metodami aktywnymi. Podczas zajęć ważne będzie zarówno zaangażowanie uczestników w doświadczenia ruchowe jak i refleksja nad tym, co wydarza się w ruchu zarówno na poziomie osobistym jak i w przełożeniu na pracę z grupą.

CELE KURSU TERAPII TAŃCEM I RUCHEM

 • Wyposażenie uczestników w wiedzę merytoryczną i umiejętności potrzebne do wprowadzania elementów ruchu oraz pracy poprzez ciało do terapeutycznej pracy z grupami.
 • Rozwój osobisty uczestników w zakresie świadomości ciała i ruchu, własnych preferencji ruchowych oraz ich wpływu na kontakt z innymi osobami.
 • Zapoznanie uczestników z podstawami analizy i obserwacji ruchu oraz jej zastosowaniem do diagnozy i budowania doświadczeń ruchowych.
 • Przybliżenie uczestnikom specyfiki pracy z różnymi grupami osób.
 • Rozwijanie umiejętności samodzielnego projektowania i prowadzenia doświadczeń ruchowych dostosowanych do etapu pracy grupy i potrzeb uczestników.
 • Rozwijanie kreatywności i wspieranie rozwoju osobistego uczestników poprzez ich aktywny udział w doświadczeniach ruchowych.

Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie wymaganych dokumentów:

 • Wypełnioną kartę zgłoszenia – do pobrania ze strony internetowej;
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów lub świadectwo ukończenia szkoły średniej;
 • Ksero dowodu osobistego;
 • Odpłatność za kurs wynosi 1200 zł (istnieje możliwość rozłożenia na raty po 600 zł). Po zakwalifikowaniu na kurs należy dokonać płatności na konto:
  BANK PKO S.A. O/Białystok nr 80 1240 5211 1111 0000 4928 4175.

PROGRAM I ORGANIZACJA KURSU
KARTA ZGŁOSZENIA

Kurs w trakcie rekrutacji. Zostanie uruchomiony po zebraniu grupy.
Szczegółowe informacje: Dział Edukacji WOAK - pokój 18 lub tel. 85 740-37-18

[ powrót ]