Wschód Kultury/Inny Wymiar 27-30.08.2015

FOTOREPORTAŻ

Festiwal Wschód Kultury/Inny Wymiar prezentuje bogactwo wielokulturowości Podlasia, a w szczególności Białegostoku. Promuje ideę dialogu i tolerancji w mieście zróżnicowanym kulturowo, gdzie od wieków współegzystowali ze sobą Polacy, Rosjanie, Białorusini, Tatarzy, Ukraińcy, Litwini, Żydzi i Niemcy. Przywraca pamięć o utraconym, jednocześnie ukazując dokonania współczesne, łączy historię ze współczesnym działaniem artystycznym. Festiwal wpisuje się w formułę Partnerstwa Wschodniego. Jest współorganizowany z Narodowym Centrum Kultury, ze wsparciem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W ramach projektu Wschód Kultury/Inny Wymiar Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku przygotował instalację artystyczną inspirowaną architekturą judaistyczną, nawiązującą do kopuły Wielkiej Synagogi w Białymstoku, spalonej podczas II wojny światowej. Konstrukcja, wykonana z przezroczystej pleksi o wymiarach 3x3x3 m, obejmie żebrowaną kopułę oraz łuki architektoniczne. Wewnątrz instalacji zostaną umieszczone buty, w których znajdą się światła imitujące ogień. Całość tworzy klimat sacrum i skłonia do refleksji nad historią Żydów niegdyś zamieszkujących nasze miasto. Duży wpływ na odbiór instalacji ma światło – za dnia naturalne, zaś nocą sztuczne. Instalację stworzyła Paulina Horba, artystka młodego pokolenia, mająca na koncie wiele wystaw i liczne udziały w projektach, festiwalach i plenerach artystycznych.

Instalacja umieszczona jest na zieleńcu znajdującym się na przedłużeniu alei Bluesa przy ul. Legionowej, naprzeciwko hotelu Esperanto; można ją oglądać do  3.09.2015 r.

Paulina Horba – artystka młodego pokolenia. Wystawy, m.in.: Ceramiczny Białystok (Centrum im. L. Zamenhofa, 2014), wystawa zbiorowa artystów (Pałac w Kórniku, 2008), wystawa pokonkursowa Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej (Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, 2011), wystawa indywidualna Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie (2011). Udział w festiwalach, m.in.: Artenalia (Stara Rzeźnia w Poznaniu, 2009), XX Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi (2009), Fashionable East (2012). Udział w plenerach, m.in.: Międzynarodowy plener rzeźbiarsko-malarski w Sulęcinie (2009), Plener rzeźbiarski w Srebrnej Górze/ ”Napoleon” (2010), plener artystyczny w Krasnogrudzie (Fundacja Pogranicze, 2012). Udział w projektach, m.in.: Performance „Pogo” (Pracownia Działań Przestrzennych PDP 2010), Hipokretyna (Pracownia Działań Przestrzennych PDP, 2010), Projekt „Tarzan” (Pracownia Działań Przestrzennych PDP, 2011). Prowadzenie warsztatów artystycznych i biżuteryjnych (2010 – 2013) we współpracy z: Fundacją Forum Inicjatyw Rozwojowych, C.H. Suwałki Plaza, Krasnogruda – Ośrodek i Fundacja Pogranicze.

Więcej informacji o festiwalu oraz szczegółowy program wydarzeń festiwalowych na stronach: www.nck.pl, www.wschodkultury.eu www.bok.bialystok.pl,  

Organizatorzy

Patronat honorowy

 

Patroni medialni

[ powrót ]