Zaproś nas do siebie

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku we współpracy z Narodowym Centrum Kultury realizuje cykl szkoleń  w ramach programów:  Dom Kultury +, Kadra Kultury i Platforma Kultury „Zaproś nas do siebie”, których pomysłodawcą jest Narodowe Centrum Kultury
  • 15-16.09.2015r - Liderzy lokalnych społeczności - jak wzmacniać ich potencjał;
  • 13-14.10.2015r - Budowanie strategii rozwoju instytucji/organizacji kultury w oparciu o kapitał społeczny;
  • 17-18.11.2015r - Budowanie zespołu.
Szkolenia odbywają się w  siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku, przy ul. Kilińskiego 8. 

Informacja Narodowego Centrum Kultury:

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją Projektu Zaproś nas do siebie, we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji Kultury w Białymstoku, Narodowe Centrum Kultury informuje, że zgodnie z zapisami Regulaminu Projektu i obustronnie podpisanym Porozumieniem, udział w szkoleniach realizowanych w ramach Projektu jest bezpłatny, w związku z czym pobieranie przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku akredytacji za uczestnictwo w szkoleniach nie warunkuje uczestnictwa w tych szkoleniach.
Koszty wynikające z akredytacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie usług dodatkowych, takich jak nocleg.

Jednocześnie informujemy, że regulaminem obowiązującym w Projekcie jest regulamin opublikowany na stronie Narodowego Centrum Kultury  pod adresem: http://nck.pl/regulamin-4

Szczegółowych informacji udziela Elżbieta Półkośnik - Dział Edukacji WOAK,
tel. 85 7403718, email: edukacja@woak.bialystok.pl

[ powrót ]