Ochrona dziedzictwa kulturowego

FOTOREPORTAŻ

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Narodowy Instytut Dziedzictwa
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
oraz
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

 

zapraszają do udziału w spotkaniu poświęconym

REALIZACJI ZAPISÓW KONWENCJI UNESCO Z 2003 ROKU W SPRAWIE OCHRONY NIEMATERIALNEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Termin: 30 września 2015 roku (środa), godz. 11.00

Miejsce: WOAK SPODKI, ul. św. Rocha 14, Białystok

 

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału telefonicznie na nr tel. 85 66 54 173, 85 66 54 510 lub mailowo na adres: katarzyna.kloczko@wrotapodlasia.pl najpóźniej do dnia 25 września br. godz. 14.00

Liczba miejsc ograniczona.

Referaty:

Joanna Cicha-Kuczyńska, Departament Ochrony Zabytków MKiDN, Rola i zadania państwa w zakresie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz realizacji Konwencji UNESCO 2003
 
Katarzyna Sadowska-Mazur, NID Warszawa, W jaki sposób każdy z nas może skutecznie chronić niematerialne dziedzictwo kulturowe, czyli ochrona bez petryfikacji
 
dr Artur Gaweł, Białostockie Muzeum Wsi Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku,
Niematerialne dziedzictwo kulturowe wsi podlaskiej – współczesny stan  zachowania oraz główne problemy jego ochrony 
 
13:30 – 14:00 przerwa kawowa
 
Referaty c.d
 
Krystyna Kunicka, WOAK w Białymstoku, Ochrona umiejętności związanych z tradycyjnym rzemiosłem w kulturze ludowej na podstawie działań realizowanych przez WOAK
 
Dariusz Fionik, Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, Ziemia... Przodkowie... Nadzieja... Trzy filary, na których opieramy działania na rzecz zachowania dziedzictwa niematerialnego. Z doświadczeń Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach
Kuba Pietrzak, Julita Charytoniuk, Jerzy Czyżyński, Stowarzyszenie Krusznia, Współczesny obraz kulturowy wsi. Projekt ”Dorzecze Niemna – śladami Oskara Kolberga”
 
Podsumowanie: pytania i dyskusja

15:30 Obiad 

[ powrót ]