Kapele i Śpiewacy Ludowi - fotoreportaż

Fotoreportaż


Finał Przeglądu Kapel i Śpiewaków Ludowych woj. podlaskiego odbył się w dniu 22 listopada 2015 roku w siedzibie WOAK w Białymstoku - Spodkach przy ul. św. Rocha 14.

Głównym celem organizacji Przeglądu jest popularyzacja lokalnej kultury ludowej, upowszechnianie wiedzy o tradycjach regionalnych wśród mieszkańców województwa podlaskiego oraz pielęgnowanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu. Laureaci konkursu będą reprezentować województwo podlaskie na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą w czerwcu 2016 roku.

Protokół
z Przeglądu Kapel i Śpiewaków Ludowych Województwa Podlaskiego
w dniu 22 listopada 2015 r.

Komisja w składzie:

- Jerzy Śródkowski – muzyk, folklorysta
- dr Artur Gaweł – etnograf, kierownik Białostockiego Muzeum Wsi
- Andrzej Dyrdał – muzyk, kierownik artystyczny ZPiT „Kurpie Zielone”
- Józef Zyśk – folklorysta, kierownik Działu Dziedzictwa Kulturowego WOAK
- Dariusz Kryszpiniuk – instruktor Działu Dziedzictwa WOAK

po przesłuchaniu 16 podmiotów wykonawczych postanowiła przyznać

w kategorii zespołów śpiewaczych:
I miejsce:
Zespołowi Śpiewaczemu z Turośli

II miejsca:
Zespołowi Regionalnemu „Lipsk”
Zespołowi Śpiewaczemu z Nowej Rudy
Męskiemu Zespołowi Śpiewaczemu ze Zbójnej

III miejsca:
Zespołowi „Wrzosy” z Wilanowa

Wyróżnienia:
Kompanii Wołoczebnej z Knyszyna
Zespołowi Śpiewaczemu „Knyszynianki”

W kategorii folkloru rekonstruowanego:
I miejsce:
Kobiecemu Zespołowi Śpiewaczemu ze Zbójnej

W kategorii „Duży-Mały”
I miejsce:
Wojciechowi Musiakowi

II miejsce:
Dawidowi Ciecierskiemu

III miejsce:
Dawidowi Sutkowskiemu

Wyróżnienia
Adamowi Sadłowskiemu
Karolowi Sadłowskiemu

W kategorii solistów-instrumentalistów:
I miejsce:
Janowi Kani
Eugeniuszowi Piaścikowi

II miejsca nie przyznano

III miejsce:
Janowi Kamińskiemu

Na 50. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w 2016 r. komisja zakwalifikowała:
- Zespół Śpiewaczy z Turośli
- Kobiecy Zespół Śpiewaczy ze Zbójnej
- Wojciecha Musiaka
- Dawida Ciecierskiego
- Eugeniusza Piaścika

 
Kontakt:
Dział Dziedzictwa Kulturowego i Inicjatyw Artystycznych WOAK
tel./fax 85 744 63 13
muzyka@woak.bialystok.pl

 

[ powrót ]