Konkurs "Tutaj jestem" rozstrzygnięty

Danuta Urbańska z Warszawy została laureatką konkursu literackiego organizowanego przez WOAK. Choć na co dzień jest mieszkanką warszawskiej Pragi, sercem związana jest z Pomorzem i Podlasiem, skąd pochodzi jej rodzina po kądzieli. Jej praca zgłoszona w kategorii Poezja zauroczyła jurorów, którzy postanowili nagrodzić ją wydaniem.

Konkurs „Tutaj Jestem” powstał z myślą o wszystkich piszących amatorsko, dając tym samym szansę zgłaszającym się na zrealizowanie swoich autorskich projektów wydawniczych. Tegoroczna komisja konkursowa, w skład której weszli: Katarzyna Kościewicz, Dorota Sokołowska oraz Krystyna Bezubik, zapoznała się z 26 projektami w kategoriach Proza i Poezja, które  spełniły warunki regulaminu. Za najlepszą pracę uznano "Drogi" Danuty Urbańskiej. To rodzaj lirycznego poematu, w którym to, co osobiste i lokalne, spotyka się z tym,  co uniwersalne i totalne. Skromność tej poezji jest tylko pozorna. Jej lektura staje się bowiem drogą przez życie i śmierć,  miłość i nienawiść, czy wreszcie podróżą w głąb siebie – argumentuje Katarzyna Kościewicz.

Tematyka konkursu jest dowolna, ale „zależy nam na tym, by praca w pośredni lub bezpośredni sposób nawiązywała do życia na Podlasiu i zawierała akcenty lokalne. Po części zachęcać do tego ma motto konkursu – słowa Michała Zabłockiego: „Tutaj jestem, gdzie byłem, gdzie się urodziłem. Tu się wychowałem i tutaj zostałem. Mogłem jechać, wyjechać i stąd się oddalić, ale jednak zostałem z tymi co zostali”.
 
Nagrodzona praca sprostała tym oczekiwaniom: "Drogi" to poemat, który budzi wspomnienia zasypane kurzem z drogi. Autorka wybierając lirykę ciszy i prostoty, buduje obraz wspomnień zakorzenionych na Podlasiu. Uwagę zwracają przepiękne, plastyczne wręcz obrazowania. Świadomość słowa i jego możliwości. Przemyślana, całościowa kompozycja – podkreśliła Krystyna Bezubik.
Nagrodą w konkursie jest własne wydawnictwo. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku zajmie się redakcją, opracowaniem technicznym, projektem graficznym oraz sfinansuje druk 300 egz. książki, z czego autor otrzyma 240 egzemplarzy, a 60 pozostanie do dyspozycji organizatora konkursu.
Danuta Urbańska – laureatka – urodziła się na Pomorzu. Obecnie mieszka i pracuje w Warszawie w Bibliotece Narodowej. Z wykształcenia jest rusycystką, z zamiłowania wielbicielką ksiąg i mowy ojczystej.
 
Laureatce serdecznie gratulujemy, a pozostałych uczestników zachęcamy do pracy nad tekstami i udziału w kolejnej edycji konkursu. 
 
Jury:
Krystyna Bezubik – doktor literaturoznawstwa związana z Instytutem Badań Naukowych PAN w Warszawie, pisarka, nauczycielka, autorka programu kreatywnego pisania „Piszę, bo chcę i umiem” – pomaga osobom piszącym w pokonywaniu blokad twórczych, nauce warsztatu pisarskiego i wydawniczego.
Katarzyna Kościewicz – doktor literaturoznawstwa, pracownik Uniwersytetu w Białymstoku, wspózałożycielka i aktywny członek Stowarzyszenia Fabryka Bestsellerów. Redaktorka, animatorka kultury i popularyzatorka literatury Podlasia. Współautorka przewodnika dla dzieci „Spacer z Kawelinem”.
Dorota Sokołowska – dziennikarka i prezenterka Polskiego Radia Białystok, wydawca magazynu kulturalnego „Podróże po kulturze”, autorka programów promujących czytelnictwo oraz wielokrotnie nagradzanych audycji dokumentalnych i reportaży, recenzentka teatralna.
 
[ powrót ]