61. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

… tradycja Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego jest wciąż żywa i troskliwie pielęgnowana, a sztuka słowa wciąż przyciąga nowe pokolenia wykonawców. Jest to szczególnie ważne w czasie odbierania słowu dawnego znaczenia – jako środka komunikacji międzyludzkiej i przestrzeni kreacji artystycznej. 60. edycja Konkursu potwierdza wysoki poziom ruchu recytatorskiego, co budzi nadzieje, że mimo wielu zagrożeń ze strony współczesnej pop-kultury, sztuka żywego słowa będzie trwała.

Przywołana opinia jury o ubiegłorocznym OKR mówi to, co najważniejsze – trwamy, służymy ojczystemu językowi i literaturze, przywracamy słowu jego bezpośredniość, jego życie, czyli piękno, a praca uczestników i ich opiekunów owocuje wysoką jakością uprawianej sztuki. Z wiarą, że te wartości będą utrzymane i umocnione, zaczynamy kolejny etap wspólnej drogi.


Zapraszamy, jak co roku o tej porze, młodzież szkół ponadgimnazjalnych oraz osby dorosłe do udziału w 61. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim.
Informujemy, że eliminacje wojewódzkie odbędą się 29 kwietnia 2016 r. (piątek), o godz. 10.00, w Spodkach WOAK przy ul św. Rocha 14.

Eliminacje środowiskowe (szkolne, miejskie, powiatowe) w województwie podlaskim muszą zakończyć się do 11 kwietnia br. Na karty zgłoszenia czekamy do 15 kwietnia.

Zgłoszenia należy kierować do Działu Teatralnego WOAK, ul. Kilińskiego 8, 15-950 Białystok, e-mail: teatr@woak.bialystok.pl 

Komisje eliminacji środowiskowych na konkurs wojewódzki mogą zakwalifikować uczestników w:
- turnieju recytatorskim – 2 osoby,
- turnieju poezji śpiewanej – 2 osoby,
- turnieju „wywiedzione ze słowa” – 1 osobę,
- turnieju teatrów jednego aktora – 1 osobę.

Informacje szczegółowe – na stronie www.tkt.art.pl

Eliminacje szkolne w Białymstoku muszą zakończyć do 1 kwietnia br.
Zgłoszenia przyjmuje Białostocki Ośrodek Kultury , ul Legionowa 5.

DOKUMENTY DO POBRANIA:
KARTA UCZESTNIKA - Turniej Poezji Śpiewanej
KARTA UCZESTNIKA - Turniej Teatrów Jednego Aktora
KARTA UCZESTNIKA - Turniej Recytatorski i Turniej Wywiedzione ze Słowa
REGULAMIN
AFISZ

 

[ powrót ]