Krzysztof Rukasz - litografia

Fotoreportaż z wernisażu


Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku zaprasza na wystawę litografii Krzysztofa Rukasza do galerii Działu Sztuk Plastycznych WOAK przy ul. Kilińskiego 8. Wstęp wolny. Wystawę będzie można oglądać do 11.03.16 r.

Krzysztof Rukasz
Urodzony w 1968 r. w Lublinie. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie. Studia na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie. Dyplom w Pracowni Litografii pod kierunkiem prof. Danuty Kołwzan – Nowickiej w 1995 r. Od 1996 r. wykładowca UMCS w Lublinie w Zakładzie Projektowania Graficznego i Litografii prof. Piotra Lecha. W 2007 roku uzyskał tytuł doktora w dziedzinie sztuk plastycznych. Zajmuje się warsztatową grafiką artystyczną, w szczególności litografią. W dorobku ma 17 wystaw indywidualnych i ponad 50 wystaw zbiorowych w kraju i za granicą.

"Moja twórczość artystyczna jest stałym poszukiwaniem coraz to nowych form graficznych będących zapisem własnych doznań, uczuć, wspomnień tworzących swoistego rodzaju wizualny album doświadczeń. Zapis ten składa się z mniej lub bardziej oczywistych znaków, symboli i znaczeń umiejscowionych w warstwie formalnej, jak i sferze literackiej obrazu. Ta dwutorowość pozwala mi na swobodniejsze, mniej dosłowne operowanie znaczeniami, co daje dużo większe pole do interpretacji przez odbiorcę. Nawet w przypadku prac realistycznych nie zależy mi na dosłowności przekazu, przedmiot jest jedynie pretekstem do sformułowania osobistej myśli, wrażenia, stanu umysłu. Posługuję się wtedy przedmiotami, formami, symbolami najbardziej mi bliskimi, znanymi, którym często zmieniam znaczenie tworząc w ten sposób własny język wizualny".

[ powrót ]