„Baje, bajki, bajeczki...” - konkurs

Dział Teatralny Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury zaprasza dzieci do udziału w XXIX Małym Konkursie Recytatorskim „Baje, bajki, bajeczki...”.

Eliminacje wojewódzkie odbędą się 13 maja (piątek) o godz. 10.00
w „Spodkach” – Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury Białymstoku, ul. św. Rocha 14.
Do udziału w eliminacjach wojewódzkich komisja konkursu szczebla gminnego, powiatowego może zakwalifikować:
- 1 wykonawcę w kategorii klas I-III
- 1 wykonawcę w kategorii klas IV-VI.

Karty zgłoszenia uczestników na eliminacje wojewódzkie prosimy przesyłać do Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury, ul. Kilińskiego 8,
15-950 Białystok, Dział Teatralny w nieprzekraczalnym terminie do 6 maja br.

Na eliminacje miejskie dla Miasta Białegostoku zapraszamy w dniu 6 maja o godz. 10.00 do Spodków WOAK przy ul. św. Rocha 14.
Karty zgłoszenia recytatorów z Białegostoku przyjmujemy do dnia 29 kwietnia br.

Biuro organizacyjne konkursu:
- Ewa Jakubaszek
- Magdalena Kruszyńska-Sosnowska
Dział Teatralny
WOAK, ul. Kilińskiego 8, 15-950 Białystok
tel. 85 740 37 25
e-mail: teatr@woak.bialystok.pl 

DOKUMENTY DO POBRANIA:
Regulamin wraz z kartą zgłoszenia

[ powrót ]