LITERACKIE

Konkurs Literacki "Tutaj jestem"

Ogłaszamy kolejną, dziewiątą już odsłonę naszego konkursu literackiego. Jak co roku dajemy możliwość wszystkim twórcom amatorom, na zrealizowanie swoich autorskich projektów wydawniczych. Nagrodę w konkursie stanowi wydanie w postaci książkowej jednej pracy wybranej przez komisję spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń. Zachęcamy do udziału zarówno piszących prozę, jak i poezję.

Prace można przysyłać do 31 stycznia 2019 r. Ogłoszenie wyników i przekazanie nagrody następuje po zakończeniu Konkursu, zgodnie z Regulaminem.
Nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o tematykę prac, ale musi ona w pośredni lub bezpośredni sposób dotyczyć życia na Podlasiu lub zawierać akcenty związane z województwem podlaskim (ten wymóg nie dotyczy autorów urodzonych lub mieszkających w naszym województwie).
Niech Was zainspirują słowa Michała Zabłockiego:

"Tutaj jestem, gdzie byłem
Gdzie się urodziłem
Tu się wychowałem
I tutaj zostałem
Mogłem jechać, wyjechać
I stąd się oddalić
Ale jednak zostałem
Z tymi, co zostali (...)”.


DOKUMENTY DO POBRANIA
REGULAMIN
KARTA ZGŁOSZENIA

Szczegółowych informacji o konkursie udziela:
Dział Promocyjno-Edytorski WOAK
tel. 85 732-68-00
promocja@woak.bialystok.pl

[ powrót ]