TEATRALNE

Dział Muzyczno-Teatralny Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury zaprasza dzieci do udziału w XXX Małym Konkursie Recytatorskim „Baje, bajki, bajeczki...”.

Karty zgłoszenia uczestników na eliminacje wojewódzkie prosimy przesyłać do Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury, ul. Kilińskiego 8, 15-950 Białystok, Dział Muzyczno-Teatralny w nieprzekraczalnym terminie do 10 maja br.

Eliminacje miejskie dla miasta Białegostoku odbędą się 9 maja 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie WOAK przy ul. św. Rocha 14 (Spodki).
Karty zgłoszeń na eliminacje miejskie w Białymstoku prosimy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 28 kwietnia br. na adres WOAK w Białymstoku, ul. J. Kilińskiego 8, 15-950 Białystok, Dział Muzyczno-Teatralny.

 

W sprawach dotyczących szczegółów przebiegu Konkursu prosimy zwracać się do WOAK w Białymstoku,  Dział Muzyczno-Teatralny.
Ewa Jakubaszek, Magdalena Kruszyńska-Sosnowska
tel: 85 740 37 25
fax: 85 740 37 19
w godz. 9.00–15.00

DOKUMENTY DO POBRANIA:
Regulamin
Karta zgłoszenia


62. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

 

(...) Tradycja Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego jest wciąż żywa i troskliwie pielęgnowana, a sztuka słowa wciąż przyciąga nowe pokolenia wykonawców. Jest to szczególnie ważne w czasie odbierania słowu dawnego znaczenia – jako środka komunikacji międzyludzkiej i przestrzeni kreacji artystycznej. Konkurs potwierdza wysoki poziom ruchu recytatorskiego, co budzi nadzieje, że mimo wielu zagrożeń ze strony współczesnej pop-kultury, sztuka żywego słowa będzie trwała.

Przywołana opinia jury o poprzednich edycjach OKR mówi to, co najważniejsze – trwamy, służymy ojczystemu językowi i literaturze, przywracamy słowu jego bezpośredniość, jego życie, czyli piękno, a praca uczestników i ich opiekunów owocuje wysoką jakością uprawianej sztuki. Z wiarą, że te wartości będą utrzymane i umocnione, zaczynamy kolejny etap wspólnej drogi.

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku zaprasza, jak co roku o tej porze, młodzież szkół ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe do udziału w 62. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim.
Eliminacje wojewódzkie odbędą się 28 kwietnia 2017 r. (piątek), o godz. 10.00, w Spodkach WOAK przy ul św. Rocha 14.

Eliminacje środowiskowe (szkolne, miejskie, powiatowe) w województwie podlaskim muszą zakończyć się do 10 kwietnia br. Na zgłoszenia czekamy do 15 kwietnia br. Należy je kierować do Działu Muzyczno-Teatralnego WOAK, ul. Kilińskiego 8, 15-950 Białystok  lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: teatr@woak.bialystok.pl;

Eliminacje miejskie dla miasta Białegostoku odbędą się w Białostockim Ośrodku Kultury (Kawiarnia Fama), ul. Legionowa 5, w dniu 2 kwietnia 2016 r. o godz. 10.00. Karty zgłoszenia (odpowiednie dla poszczególnych turniejów) należy składać do 23 marca. Należy je kierować do Elżbiety Puczyńskiej, Białostocki Ośrodek Kultury ul. Legionowa 5, 15-501 Białystok lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: elzbietapuczynska@bok.bialystok.pl

Komisje eliminacji środowiskowych na konkurs wojewódzki mogą zakwalifikować uczestników w:
- turnieju teatrów jednego aktora – 1 osobę
- turnieju recytatorskim – 2 osoby,
- turnieju poezji śpiewanej – 2 osoby,
- turnieju „wywiedzione ze słowa” – 1 osobę,

Dokumenty do pobrania:
KARTA UCZESTNIKA - Turniej Poezji Śpiewanej
KARTA UCZESTNIKA - Turniej Teatrów Jednego Aktora
KARTA UCZESTNIKA - Turniej Recytatorski i Turniej Wywiedzione ze Słowa
REGULAMIN

 


 

Fotoreporaż


Baje, bajki, bajeczki to konkurs młodych recytatorów, miłośników piękna polskiego języka. Uczniowie szkół podstawowych – laureaci konkursów gminnych i powiatowych z całego województwa podlaskiego, prezentowali się podczas wielkiego finału konkursu recytatorskiego.

Eliminacje wojewódzkie odbyły się 13 maja (piątek) w „Spodkach” – Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury Białymstoku, ul. św. Rocha 14.

PROTOKÓŁ JURY

Biuro organizacyjne konkursu:
- Ewa Jakubaszek
- Magdalena Kruszyńska-Sosnowska
Dział Teatralny 
WOAK, ul. Kilińskiego 8, 15-950 Białystok
tel. 85 740 37 25
e-mail: teatr@woak.bialystok.pl 


61. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

… tradycja Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego jest wciąż żywa i troskliwie pielęgnowana, a sztuka słowa wciąż przyciąga nowe pokolenia wykonawców. Jest to szczególnie ważne w czasie odbierania słowu dawnego znaczenia – jako środka komunikacji międzyludzkiej i przestrzeni kreacji artystycznej. 60. edycja Konkursu potwierdza wysoki poziom ruchu recytatorskiego, co budzi nadzieje, że mimo wielu zagrożeń ze strony współczesnej pop-kultury, sztuka żywego słowa będzie trwała.

Przywołana opinia jury o ubiegłorocznym OKR mówi to, co najważniejsze – trwamy, służymy ojczystemu językowi i literaturze, przywracamy słowu jego bezpośredniość, jego życie, czyli piękno, a praca uczestników i ich opiekunów owocuje wysoką jakością uprawianej sztuki. Z wiarą, że te wartości będą utrzymane i umocnione, zaczynamy kolejny etap wspólnej drogi.


Zapraszamy, jak co roku o tej porze, młodzież szkół ponadgimnazjalnych oraz osby dorosłe do udziału w 61. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim.
Informujemy, że eliminacje wojewódzkie odbędą się 29 kwietnia 2016 r. (piątek), o godz. 10.00, w Spodkach WOAK przy ul św. Rocha 14.

Eliminacje środowiskowe (szkolne, miejskie, powiatowe) w województwie podlaskim muszą zakończyć się do 11 kwietnia br. Na karty zgłoszenia czekamy do 15 kwietnia.

Zgłoszenia należy kierować do Działu Teatralnego WOAK, ul. Kilińskiego 8, 15-950 Białystok, e-mail: teatr@woak.bialystok.pl 

Komisje eliminacji środowiskowych na konkurs wojewódzki mogą zakwalifikować uczestników w:
- turnieju recytatorskim – 2 osoby,
- turnieju poezji śpiewanej – 2 osoby,
- turnieju „wywiedzione ze słowa” – 1 osobę,
- turnieju teatrów jednego aktora – 1 osobę.

Informacje szczegółowe – na stronie www.tkt.art.pl

Eliminacje szkolne w Białymstoku muszą zakończyć do 1 kwietnia br.
Zgłoszenia przyjmuje Białostocki Ośrodek Kultury , ul Legionowa 5.

DOKUMENTY DO POBRANIA:
KARTA UCZESTNIKA - Turniej Poezji Śpiewanej
KARTA UCZESTNIKA - Turniej Teatrów Jednego Aktora
KARTA UCZESTNIKA - Turniej Recytatorski i Turniej Wywiedzione ze Słowa
REGULAMIN
AFISZ

     


 „O złotą różdżkę Dobrej Wróżki”

 

Fotoreportaż

Dział Teatralny WOAK w Białymstoku zaprosił najmłodszych recytatorów do udziału w Konkursie Recytatorskim dla przedszkolaków „O złotą różdżkę Dobrej Wróżki”. 

Spotkanie Wojewódzkie (z udziałem Dobrej Wróżki) odbyło się 10 czerwca (piątek) 2016 r. w Białymstoku, w WOAK - Spodki, ul. św. Rocha 14, o godz. 10.00

Protokół
z posiedzenia jury Wojewódzkiego Finału
Konkursu Recytatorskiego dla przedszkolaków „O złotą różdżkę Dobrej Wróżki”
Białystok, 10 czerwca 2016 r.

Jury Konkursu w składzie:
1. Joanna Łupinowicz – aktorka, reżyser, instruktor teatralny Suwalskiego Ośrodka Kultury
2. Elżbieta Zych – aktorka Grupy Teatralnej „Wbrew” ze Stowarzyszenia Akademia +50
3. Iwona Dzierma – instruktor Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku

po wysłuchaniu 45 recytatorów postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

Złotą różdżkę Dobrej Wróżki
- Lidia Stypułkowska z Wysokiego Mazowieckiego

Srebrne różdżki Dobrej Wróżki
- Mateusz Pardo z Kolna
- Pola Galińska z Łomży

Brązowe różdżki Dobrej Wróżki
- Maja Muśko z Białegostoku
- Michał Zajkowski z Narewki
- Julita Pinczewska z Augustowa
Nagrody (równorzędne):
- Julian Sakowicz z Choroszczy
- Julia Kryjan z Czarnej Wsi Kościelnej
- Aleksandra Halicka z Wasilkowa
- Aleksandra Gabryś z Zambrowa
- Zuzanna Kruszewska z Grajewa
Wyróżnienia (równorzędne):
- Ignacy Nikiciuk z Białegostoku
- Julia Bajkowska z Augustowa
- Izabela Kalinowska z Wysokiego Mazowieckiego
- Maria Wołosik z Bielska Podlaskiego
- Pola Izabela Nowak z Siemiatycz
- Tola Niemoto z Jaświł
- Hubert Chmielewski ze Szczuczyna
- Maciej Chomicki z Hajnówki
- Natalia Kopczewska z Choroszczy

Jury bardzo serdecznie dziękuje wszystkim dzieciom za udział w konkursie. Gratulujemy laureatom konkursu. Nauczycielom i instruktorom dziękujemy za przygotowanie dzieci.

kontakt: Dział Teatralny WOAK - tel. 85 740 37 25
e-mail: teatr@woak.bialystok.pl

[ powrót ]