Przegląd Amatorskiej Twórczości Plastycznej

Fotoreportaż

Miło nam poinformować, że Jury w składzie:

1) Janusz Debis – artysta malarz;
2) Jerzy Hermanowicz – historyk sztuki;
3) Joanna Tomalska – historyk sztuki;
4) Krystyna Kunicka, kierownik Działu Sztuk Plastycznych WOAK w Białymstoku

po obejrzeniu 315 prac plastycznych 96 autorów przyznało następujące nagrody i wyróżnienia w XIX WOJEWÓDZKIM PRZEGLĄDZIE AMATORSKIEJ TWÓRCZOSCI PLASTYCZNEJ pt „Obrazy zapamiętane”:

W kategorii twórców samorodnych w dziedzinie MALARSTWO przyznano:

Nagrody I stopnia:

1. Stanisławowi Poskrobko z Rybak;
2. Mikołajowi Janowskiemu z Hajnówki.

Nagrody II stopnia:

1. Elżbiecie Truskolawskiej z Tykocina;
2. Sławomirowi Rybakowi z Nurca Stacji ;
3. Eugenii Olszewskiej z Sejn ;
4. Małgorzacie Wysockiej z Czarnej Białostockiej.

Wyróżnienia:

1) Danucie  Łopateckiej- Piegat z Białegostoku;
2) Marii Szkiłądź  z Białegostoku;
3) Mirosławowi Chilimoniuk z Hajnówki;
4) Markowi Czyżewskiemu z Białegostoku ;
5) Annie Orzechowskiej z Białegostoku;
6) Anatolowi Krawczuk ze wsi Krzywa;
7) Andrzejowi Zdunko z Goniądza;
8) Janinie Jakoniuk z Białegostoku.

W dziedzinie RZEŹBA w kategorii twórców samorodnych przyznano:

Nagrody I stopnia: 

1.Michałowi Koc z Hajnówki;
2. Zbigniewowi Gorzkowskiemu z Szepietowa.

Nagrody II stopnia:

1. Dionizemu Purcie z Białegostoku;
2. Janowi Miłaszewskiemu z Białegostoku.

Wyróżnienie:

Jarosław Sobociński z Białegostoku.

W kategorii absolwentów liceów plastycznych w dziedzinie MALARSTWO przyznano:

Nagrodę - Edycie Carmen Traczewskiej- Niechwiedowicz z Białegostoku;
Wyróżnienie - Elżbiecie Borowskiej z Białegostoku.

Nagrody na ogólną kwotę 6600 zł sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku.  

-----------------------------------------

Już po raz dziewiętnasty WOAK w Białymstoku organizuje Wojewódzki Przegląd Amatorskiej Twórczości Plastycznej, tym razem pt.: „Obrazy zapamiętane”.

Przegląd adresowany jest do twórców nieprofesjonalnych, czyli tych, którzy nie zajmują się malarstwem i rzeźbą zawodowo. Jest on formą popierania i rozwijania twórczości plastycznej amatorów zamieszkałych na terenie województwa. Jego celem jest pobudzenie i prezentacja dorobku artystycznego amatorów, twórców ludowych, instruktorów, nauczycieli plastyki oraz konfrontacja ich twórczości. Przegląd jest cykliczny, odbywa się co dwa lata i obejmuje takie kategorie jak malarstwo, rzeźba, rysunek. W roku 2016 swoje prace nadesłało 96 twórców z całego województwa.

Zwiedzający mogą oddać głos na ich zdaniem najlepszą pracę. Praca, która uzyska najwięcej głosów zostanie nagrodzona.

Wystawa prac czynna w białostockiej Galerii „Spodki”, ul. św. Rocha 14
do 3 września 2016 r. (od poniedzialku do piatku w godz. 9:00 - 18:00).

Finisaż - uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród odbędzie się
3 września 2016r., /sobota/, o godz.11.00.

Informacji o przeglądzie udziela Dział Sztuk Plastycznych Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury Białymstoku,
tel. 85 740 37 15/16
galeria@woak.bialystok.pl

[ powrót ]