KURS INSTRUKTORSKI TANIEC POLSKI – Prowadzenie zespołów tanecznych, edycja 2016/2017

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku serdecznie zaprasza na
KURS INSTRUKTORSKI TANIEC POLSKI

– Prowadzenie zespołów tanecznych, edycja 2016/2017

Kurs posiada rekomendację Narodowego Centrum Kultury w Warszawie.

Kurs adresowany jest do nauczycieli, pedagogów szkół i placówek oświatowych, instruktorów oraz wszystkich tych, którzy pragną wzbogacić swoją wiedzę z zakresu tańca oraz poszerzyć umiejętności taneczne potrzebne do sprawnego wykonywania zadań instruktora i choreografa w dziedzinie tańca polskiego.

Program kursu uwzględnia szeroki zakres wiedzy praktycznej i teoretycznej z dziedziny polskich tańców narodowych i regionalnych.

PROGRAM obejmuje 180 godz. dydaktycznych:

Polskie tańce narodowe z metodyką nauczania / krakowiak, polonez, mazurek, oberek, kujawiak / – 50 godz.
Polskie tańce narodowe w formie towarzyskiej z metodyką nauczania – 20 godz.
Tańce wybranych regionów Polski z metodyką nauczania / tańce podlaskie, kurpiowskie, lubelskie/ – 30 godz.
Techniki taneczne – 10 godz.
Tańce tradycyjne – 10 godz.
Kompozycja i choreografia tańca – 20 godz.
Wybrane zagadnienia z polskiej kultury ludowej – 4 godz.
Wybrane zagadnienia z muzyki ludowej – 4 godz.
Piosenki i przyśpiewki ludowe – 4 godz.
Warsztat zadaniowy – Tworzenie choreografii i prezentacja przez uczestników zajęć tanecznych. Superwizja zajęć – 30 godz.

ORGANIZACJA KURSU

  • Program kursu obejmuje 180 godzin dydaktycznych - II semestry, zajęcia realizowane w ramach 2 - dniowych zjazdów (sobota – niedziela) raz w miesiącu, w r. szk. 2016/2017
  • Zajęcia w formie warsztatowej, aktywnymi metodami realizować będą wybitni specjaliści z zakresu tańców polskich, choreografowie o najwyższych kwalifikacjach i osiągnięciach zawodowych.
  • Każdy przedmiot kończy się zaliczeniem. Warunkiem ukończenia jest uzyskanie zaliczeń przewidzianych w programie i zdanie egzaminu końcowego – prezentacja zajęć.
  • Odpłatność za cały kurs wynosi 1.900 zł. (istnieje możliwość rozłożenia odpłatności na raty).
  • Uczestnicy otrzymają zaświadczenia ukończenia KURSU INSTRUKTORSKIEGO TANIEC POLSKI, z wyszczególnieniem liczby godzin i zrealizowanych bloków tematycznych.

REKRUTACJA od 10.05.2016r. do 28.08.2016r.

Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie wymaganych dokumentów:

  • Wypełnioną kartę zgłoszenia – do pobrania ze strony internetowej;
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów lub świadectwo ukończenia szkoły średniej;
  • Ksero dowodu osobistego;
  • Dokonanie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 100,- zł na konto: BANK PKO S.A. O/Białystok nr 80 1240 5211 1111 0000 4928 4175 i dostarczenie wraz z dokumentami ksera dowodu wpłaty.

Kierownik kursu: Wanda Młyńczyk – Kierownik Działu Edukacji WOAK.

Szczegółowe informacje: WOAK pokój 18; tel. 85 740-37-18

KARTA ZGŁOSZENIA
ULOTKA INFORMACYJNA

[ powrót ]