KURS INSTRUKTORSKI TEATRALNY – I stopnia, edycja 2016/2017

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku serdecznie zaprasza na
KURS INSTRUKTORSKI TEATRALNY – I stopnia, edycja 2016/2017

Kurs posiada rekomendację Narodowego Centrum Kultury w Warszawie.

Kurs adresowany jest do nauczycieli, pedagogów i instruktorów oraz wszystkich innych osób zainteresowanych doskonaleniem umiejętności zawodowych w obszarze teatru i technik teatralnych.

Celem kursu jest doskonalenie zawodowe nauczycieli i instruktorów poprzez dostarczenie wiedzy praktycznej w zakresie teatru i możliwości wykorzystania form teatralnych w pracy z grupą oraz rozwój kompetencji pozwalających rozwijać zdolności artystyczne dzieci i młodzieży, a także inspirować do działań i poszukiwań twórczych.
Kurs ma za zadanie wyposażyć uczestników w wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, niezbędne w pracy instruktora teatralnego, poprzez:

 • rozwijanie kompetencji, umożliwiających wprowadzanie różnorodnych form teatralnych we własnej praktyce pedagogicznej.
 • ukazanie uczestnikom możliwości wykorzystania form teatralnych w kształtowaniu wszechstronnego rozwoju osobowości dzieci i młodzieży, wspomaganiu ich zdolności i zainteresowań oraz wskazywania nowych dróg aktywności twórczej.
 • zdobycie wiedzy o zasadach konstruowania i funkcjonowania teatru szkolnego.
 • rozwijanie umiejętności warsztatowych instruktora teatralnego, pomocnych w prowadzeniu zajęć teatralnych, kształtowaniu ekspresji i kreatywności twórczej.

PROGRAM - 180 godz. dydaktycznych

Teatr żywego planu
 – Warsztat aktorski instruktora teatralnego. Gest, symbol, ruch, świadomość ciała. Działania grupowe w przestrzeni scenicznej. Praca z rekwizytem. Budowanie etiud scenicznych na zadany temat – 25 godz.
Teatr formy – Podstawy animacji różnymi formami teatralnymi: teatr przedmiotu, maska, teatr ręki, teatr cieni – 25 godz.
Teatr improwizacyjny – Forma teatru, w którym aktorzy grają spontanicznie, spektakl tworzony jest na żywo, bez scenariusza – 20 godz.
Teatr cieni - Rodzaj teatru lalkowego, w którym widz obserwuje na ekranie cienie rzucane przez dekoracje, rekwizyty, lalki i aktorów – 20 godz.
Warsztat dykcji - Mowa sceniczna, wyrażanie się głosem, dykcja i emisja głosu. Umiejętność postrzegania prawidłowości głosowej i metody jej utrwalania – 10 godz.
Impostacja głosu ze świadomością ciała – Plastyka ruchu i kształtowanie świadomości ciała – 15 godz.
Scenografia teatralna – Dobór środków teatralnych zakomponowania przestrzeni scenicznej. Podstawowe zasady konstrukcji scenografii w przedstawieniu szkolnym. Oświetlenie sceny. Scenografia współczesna i klasyczna plastyka teatralna – 15 godz.
Reżyseria przedstawienia amatorskiego – Poszukiwania repertuarowe, dobór i analiza tekstu literackiego (teksty klasyczne i współczesne). Adaptacja tekstów literackich. Dobór środków teatralnych ( scenografia, forma, słowo, muzyka). Praca z zespołem amatorskim oraz praca z recytatorem – 20 godz. .
Warsztat zadaniowy - Tworzenie scenariusza przedstawienia i prezentacja przedstawień teatralnych opracowanych przez uczestników. Superwizja – 30 godz.

ORGANIZACJA KURSU

 • Program kursu obejmuje 180 godzin dydaktycznych, realizowanych w ramach dwóch semestrów, podczas 2- dniowych zjazdów (sobota – niedziela) raz w miesiącu.
 • Zajęcia w formie warsztatowej, aktywnymi metodami realizować będą wybitni specjaliści.
 • Odpłatność za kurs wynosi 1900 zł. (istnieje możliwość rozłożenia odpłatności na raty).
 • Uczestnicy otrzymają zaświadczenia ukończenia KURSU INSTRUKTORSKIEGO TEATRALNEGO – I STOPNIA z wyszczególnieniem liczby godzin i zrealizowanych bloków tematycznych.

REKRUTACJA od 10.05.2016r. do 28.08.2016r.

Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie wymaganych dokumentów:

 • Wypełnioną kartę zgłoszenia – do pobrania ze strony internetowej;
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów lub świadectwo ukończenia szkoły średniej;
 • Ksero dowodu osobistego;
 • Dokonanie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 100,- zł. na konto: BANK PKO S.A. O/Białystok nr 80 1240 5211 1111 0000 4928 4175 i dostarczenie wraz z dokumentami ksera dowodu wpłaty.

Kierownik kursu: Wanda Młyńczyk – Kierownik Działu Edukacji WOAK.

Szczegółowe informacje: WOAK pokój 18; tel. 85 740-37-18

KARTA ZGŁOSZENIA
ULOTKA INFORMACYJNA

[ powrót ]