Ewa Kunicka, Leszek Kunicki: "Źródła"

Fotoreportaż

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku zaprasza na wystawę "Źródła" Ewy i Leszka Kunickich. Wernisaż miał miejsce 21 czerwca o godz. 18:00 w Galerii Działu Sztuk Plastycznych WOAK przy ul. Kilińskiego 8.

Wystawa czynna do 21 lipca 2016r.

Przestrzenie ekstremalne, które opisujemy przy pomocy takich pojęć jak centrum i peryferia najsilniej determinują postawy i zachowania człowieka. Świadomość ich wartości pozwala kształtować postawy spójne z ich złożonym, często wielopłaszczyznowym charakterem. Człowiek świadomy miejsca w którym żyje, rozumiejący jego logikę może kształtować linię swojego rozwoju wpływając jednocześnie na obraz otaczającego go świata.
Peryferia, miejsca odległe od centrów inspirują i czekają na swoich odkrywców.
Miejscem odkrytym dla sztuki przez parę artystów Ewę i Leszka Kunickich jest odległa kilkanaście kilometrów od Drohiczyna wieś Skrzeszew. Skrzeszew to miejsce peryferyjne, które zostało przez nich podniesione do rangi osobnego i osobistego centrum. Miejsce nasycone twórczością, której rodowód jest nad wyraz czytelny - to pejzaż który w tym przypadku tworzy ikonosferę codzienności żyjących tam ludzi. Postrzegany i obecny permanentnie, zostaje w świeżym, kolorystycznym malarstwie Ewy Kunickiej przeniesiony w obszary lapidarnego, oszczędnego znaku. Niewielkie formaty, ślady gestu przywołują skojarzenia notatki, zapisu chwili determinowanej zmieniającym się światłem, pamięcią i odwieczną tęsknotą do harmonijnego, pięknego świata.
Mamy do czynienia z pejzażem, który opisuje świat obserwowany i doświadczany w potoczności codziennego dnia.
Znam ich dom, wpisany w pejzaż wydaje się być dziełem malarza a nie budowniczego, jakby został w malarski sposób wpisany w pejzaż a nie zbudowany, stanowi naturalną część krajobrazu którego przedłużeniem jest malarska twórczość Ewy Kunickiej.
Ale Skrzeszew to również tradycja kultury granicznej, bogaconej świętą ikoną i pięknym prawosławnym obrządkiem. Złoto, które pojawia się w malarstwie Leszka Kunickiego jest jak abstrakcyjna materia a jednocześnie lustro odbijające naszą codzienność. Czy dla Leszka Kunickiego złota płaszczyzna ma związki z monumentalnym porządkiem prawosławnej ikony? Tego nie wiem, nawet nie chcę go pytać, pozostaję wobec abstrakcyjnego złotego obrazu z odczuciem ikony mimo że te dwa pojęcia wzajemnie się wykluczają.
Nie mówię tutaj o analizie dzieła a osobistym odczuciu bo te prace i miejsce w którym powstały upoważniają do refleksji uwolnionej od obowiązujących w wielkich centrach norm, kanonów i strategii.
Zdaję sobie sprawę że obrazy które oglądałem w prowadzonej przez Kunickich Galerii RE znajdowały się w swoim środowisku i naturalnym jest przybywanie widzów właśnie tam, do Skrzeszewa, do miejsca które jest dla tej twórczości swoistą kolebką, gniazdem a może właśnie źródłem.
Prawa społecznego funkcjonowania sztuki zmuszają czasem do zmiany akceptowanego przez nas naturalnego porządku. Taką zmianą jest otwarta na powiększenie sfery kontaktu ekspozycja obrazów Ewy i Leszka Kunickich w białostockiej galerii.
Wyjęte ze swojego małego centrum mają szansę zaistnieć w centrum jakim jest struktura dużego miasta. Spotkają się dwa wymiary tego pojęcia i dla mnie jest to kluczowy moment odbioru tej sztuki bo znam Skrzeszew, miejsce które znajduje się w samym centrum życia, pracy i twórczości Ewy i Leszka Kunickich.

Janusz Bałdyga
Warszawa 2016

Ewa Kunicka - malarstwo
Urodzona w Kętrzynie w 1970 roku jest absolwentka Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu na kierunku: formy użytkowe oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP w Warszawie na kierunku: pedagogika kulturoznawcza ze specjalnością animator i menedżer kultury. Ewa uprawia malarstwo olejne i akrylowe, zgłębia tajniki batiku i enkaustyki, a ostatnio poznaje i szkoli technikę pisania ikon. Za pośrednictwem portalu www.dailypaintworks.com sprzedaje swoje prace w Europie, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.

Leszek Kunicki - obiekty
Urodzony w Sokołowie Podlaskim w 1969 roku. Absolwent Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu. W 1994 uzyskał dyplom Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku na Wydziale Malarstwa i Grafiki w pracowni prof. Mieczysława Olszewskiego. Od 1996 prowadzi Pracownie Sztuki Użytkowej RE w Skrzeszewie , która zajmuje się projektowaniem i wykonaniem mebli , rzeźbą oraz malarstwem.
 

 

[ powrót ]