Wschód Kultury - zdjęcia

Fotoreportaż

Po raz kolejny WOAK włączył się w festiwal Wschód Kultury/Inny Wymiar!

Tym razem przygotowaliśmy dla Was naszą specjalność: warsztaty tańców tradycyjnych i potańcówkę. A że tegoroczna edycja Wschodu Kultury poświęcona jest Ukrainie, razem z zespołem Bożyczi uczyliśmy się tańców ukraińskich i pląsaliśmy przy muzyce prosto z ukraińskiej wsi. Zaprosiliśmy Was też na koncert zespołów Dobryna i Krambabula :)

PROGRAM:
3 września 2016 (sobota)
godz. 10:00–17:00 – warsztaty ukraińskich tańców tradycyjnych (w trakcie godzinna przerwa) 

4 września 2016 (niedziela)
godz. 10:00–16:00 – warsztaty ukraińskich tańców tradycyjnych (w trakcie godzinna przerwa)
godz. 17:00–20:00 – koncert: DOBRYNA (autentyczne pieśni ukraińskie z Podlasia, Białystok) i KRAMBABULA (folk-rock, Poznań) oraz potańcówka z zespołem BOŻYCZI (ukraińska wiejska muzyka tradycyjna, UKRAINA)

BOŻYCZI to ukraiński zespół prezentujący wiejską kulturę muzyczną w jej pierwotnym charakterze. W tym celu grupa często wyjeżdża na wieś, gdzie jeszcze można spisać i usłyszeć od starszych ludzi prawdziwe arcydzieła ukraińskiej ludowej kultury muzycznej.  W repertuarze zespół ma pieśni pochodzące z terenów, na których w XVI–XVIII wieku istniało państwo kozackie, oraz ludowe pieśni religijne. Odrębną częścią twórczości zespołu są tańce ludowe, zapisane podczas licznych ekspedycji folklorystycznych. Znaczna część z nich jest na tyle łatwa, by od razu mogli zatańczyć je wszyscy, niezależnie od swojego doświadczenia tanecznego. Dlatego Bożyczi obiecują nie tylko ciekawy program muzyczny, ale również prawdziwą imprezę taneczną, podczas której będzie trudno pozostać tylko biernym widzem. Akompaniament do tańców zapewni tradycyjna ukraińska kapela w składzie: skrzypce, harmonia „wienka” (zabytkowy ukraiński akordeon) oraz bęben.

KRAMBABULA to folk-rockowy zespół z Poznania, który powstał w 2014 r. z inicjatywy Piotra Czuchty, akordeonisty oraz lidera grupy. Zestawienie kulturowej różnorodności członków zespołu stworzyło energetyczną mieszankę słowiańskiej muzyki ludowej, z domieszką rocka, ska, reggae i funky. Teksty wykonywanych utworów prezentowane są w języku łemkowskim, ukraińskim oraz polskim.

DOBRYNA to kilkunastoosobowa grupa młodych ludzi z różnych zakątków Podlasia. Zespół powstał w 2013 roku w Białymstoku i wykonuje autentyczne pieśni ukraińskie z Podlasia i Ukrainy bez akompaniamentu muzycznego. W ostatnim czasie Dobryna zajęła I miejsce na konkursie z Pidlaskoj Krynyci w Bielsku Podlaskim oraz I miejsce na konkursie Dawne 

Pieśni – Młode Głosy w Waniewie w 2016 roku; brała też udział m.in. w  programie Kuby Wojewódzkiego.

Wschód Kultury to cykl trzech festiwali integrujących środowiska artystyczne miast Polski Wschodniej (Białegostoku, Lublina i Rzeszowa) i artystów krajów Partnerstwa Wschodniego (Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy), realizowany przez Narodowe Centrum Kultury oraz trzy wspomniane miasta. W 2016 roku Wschód Kultury będzie realizowany po raz czwarty, przedsięwzięcie odbywa się dzięki zaangażowaniu środowisk twórczych, samorządów wschodniej Polski oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Udział we wszystkich wydarzeniach pod szyldem Wschodu Kultury jest bezpłatny – impreza objęta jest patronatem programu Kultura Dostępna.

 

 

[ powrót ]