Tylko niebo - promocja tomiku

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
Najwyższe Kolegium Muzułmańskie MZR w RP

Między niebem a stepem

rzecz o poezji polskotatarskiej
prezentacja najnowszego wspólnego tomiku

Tylko niebo

polskotatarskich poetów:
Selima Mirzy Chazbijewicza
Musy Çaxarxana Czachorowskiego

30 września 2016, godz. 18:00
WOAK, ul. Kilińskiego 8, Białystok
Sala Różowa

wstęp wolny

Selim Mirza Chazbijewicz: profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Przedstawiciel Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP na Warmię i Mazury. Współzałożyciel i długoletni przewodniczący Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej. Redaktor naczelny „Rocznika Tatarów Polskich” oraz kwartalnika „Muzułmanie Rzeczypospolitej”, przewodniczący rady redakcyjnej kwartalnika „Przegląd Tatarski”. Autor siedmiu zbiorów poetyckich oraz książek i artykułów o tematyce tatarskiej. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Stowarzyszenia Autorów Polskich i Komitetu Nauk Orientalistycznych Polskiej Akademii Nauk

Musa Çaxarxan Czachorowski: dziennikarz, poeta, tłumacz, wydawca. Rzecznik prasowy Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP, Przedstawiciel MZR w RP na Dolny Śląsk. Redaktor naczelny kwartalnika „Przegląd Tatarski”, redaktor prowadzący „Rocznika Tatarów Polskich”, redaktor polskiej edycji czasopisma Tatarów litewskich „Lietuvos totoriai”. Założyciel i redaktor naczelny Inicjatywy Wydawniczej Çaxarxan Xucalıq, autor dwunastu zbiorów poetyckich oraz licznych publikacji związanych z tematyką tatarską i muzułmańską. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy RP.

[ powrót ]