Łomżyńscy fotograficy w Spodkach

Fotoreportaż z wernisażu

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku zaprasza na wystawę fotografii Łomżyńskiego Środowiska Fotograficznego. Wernisaż odbył się w czwartek, 17 listopada, o godz. 18:00, w Spodkach WOAK, ul. św. Rocha 14.

Środowisko fotograficzne Łomży jest przede wszystkim skupiskiem wielu indywidualności. Jednak w swojej długoletniej historii wielokrotnie grupowało się w kluby i grupy twórcze. Pierwszą tego typu inicjatywą było powołanie w 1973 roku Łomżyńskiego Towarzystwa Fotograficznego, które stało się pierwszym w mieście forum dyskusji, pokazów zdjęć i wystaw fotograficznych. W drugiej połowie lat 80. swoją aktywnością mocno zaznaczyła się grupa twórcza DEGENERAT III, skupiająca młodsze pokolenie fotografików. Od 1999 roku przez kilka lat rolę ośrodka wymiany doświadczeń, a przede wszystkim odkrywania młodych talentów, przejął Klub Fotografików Łomżyńskich, działający przy Galerii Pod Arkadami, ukierunkowanej w swojej działalności wystawienniczej przede wszystkim na prezentowanie fotografii. Obecnie podobną rolę pełni Klub Fotografii NURT. Działalność obu klubów zaowocowała wieloma plenerami czy wystawami tematycznymi.

Pierwsza inicjatywa zorganizowania wystawy środowiskowej, w szerokim tego słowa znaczeniu, powstała w Miejskim Domu Kultury - Domu Środowisk Twórczych. Efektem była ekspozycja „Wspólna fotografia" w Galerii BONAR w 1996 roku. Brało w niej udział 16 fotografików; kilku członków ŁTF, grupa DEGENERAT III oraz kilku niezrzeszonych. W 2007 roku odbyła się druga edycja „Wspólnej fotografii". Tym razem na wystawie w Galerii Pod Arkadami zaprezentowało swoje prace 11 autorów. W 2012 roku zorganizowano „Prezentację Łomżyńskiego Środowiska Fotograficznego", w której uczestniczyło 14 fotografików. Inne liczne wystawy zbiorowe, jak: „Światłoczuli", „Łomża do kwadratu", poplenerowe i doroczne wystawy Klubu Fotografików Łomżyńskich, Klubu Fotografii NURT itp., miały charakter wystaw grupowych.
 
Obecna wystawa skupia prace 14 zróżnicowanych pokoleniowo i programowo autorów: Roberta Bałdygi, Lecha Buczyńskiego, Zbigniewa Ciborowskiego, Sławomira Gradowskiego, Joanny Klamy, Marcina Kossakowskiego, Gabora Lorinczego, Marka Maliszewskiego, Wojtka Surawskiego, Izabeli Szypulskiej, Zbigniewa Walczuka, Przemysława Wojewody, Grzegorza Zabielskiego i Stanisława Zeszuta.

Tym razem „Prezentacja Łomżyńskiego Środowiska Fotograficznego" odbywa się w sąsiednim mieście - Białymstoku, w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury. Miesiąc wcześniej w Galerii Pod Arkadami w Łomży eksponowana była wystaw z okazji 60-lecia Białostockiego Towarzystwa Fotograficznego. Przedsięwzięcie to ma więc charakter wymiany kulturalnej między miastami i jest okazją do spotkania środowisk fotograficznych obu miast.

Przemysław Karwowski

Informacji o wystawie udziela Dział Sztuk Plastycznych Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury Białymstoku, tel. 85 740 37 15/16
galeria@woak.bialystok.pl


fot. Marek Maliszewski
 
fot. Sławek Gradowski
[ powrót ]