Nowa edycja Podlaskiego Pomostu Kultury

200 tysięcy złotych na lokalne projekty z edukacji kulturowej – Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury rusza z nową edycją Podlaskiego Pomostu Kultury.
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku realizuje wspólnie z Narodowym Centrum Kultury trzyletni projekt pod nazwą Podlaski Pomost Kultury, w  ramach programu Bardzo Młoda Kultura.  Projekt rozpoczął się od przeprowadzenia solidnej diagnozy potrzeb w zakresie edukacji kulturowej. W odpowiedzi na te potrzeby WOAK zorganizował  cykl warsztatów i wreszcie konkurs regrantingowy. Za 120 tysięcy złotych udało się zrealizować 14 najciekawszych pomysłów. Tym razem, w roku 2017, na dofinansowanie projektów WOAK przeznaczył 200 tysięcy złotych, co oznacza, że będzie można zrealizować co najmniej 20 projektów.
Te pieniądze są dla lokalnych animatorów, liderów, pedagogów, nauczycieli bardzo ważne – podkreśla Cezary Mielko, dyrektor WOAK –  Okazuje się bowiem, że to często  jedyna możliwość zrealizowania projektów, które od lat były odkładane do szuflady z powodu braku pieniędzy. Dlatego śmiało można powiedzieć, ż Podlaski Pomost Kultury to doskonała inwestycja w kulturę w naszym regionie.
W ramach Podlaskiego Pomostu Kultury udało się przeprowadzić szereg działań, które kształcą kadry kultury, rozbudzają kreatywność, innowacyjność i artyzm u dzieci i młodzieży, wreszcie uczą ich nie tylko uczestniczyć w kulturze, ale także tworzyć ofertę kulturalną.
Nam udało się przeprowadzić naprawdę świetne warsztaty muzyczne dla dzieci – mówi Marcin Sekściński, z Centrum Kultury Gminy Kolno – projekt się skończył, a zajęcia nadal są, bo są chętni. Udało nam się zachęcić dzieci i zatrzymać je na tych warsztatach, a to ogromny sukces.
W mijającym roku udało się dofinansować w całym regionie 14 projektów. Były to bardzo różne pomysły – od warsztatów tanecznych, teatralnych, z animacji poklatkowej, fotograficznych, plastycznych po dziennikarskie. Były projekty polegające na stworzeniu publikacji, komiksu, albumu, filmu. Teraz także spodziewamy się bardzo różnorodnych projektów i już dziś zachęcamy lokalnych liderów, animatorów, aby szukali pomysłu i startowali w naszym konkursie regrantingowym – zachęca Cezary Mielko.
Przy ocenie projektów ważne będzie, podobnie jak poprzednio: dostosowanie planowanych działań do potrzeb, zainteresowań i wieku, aktywne uczestnictwo dzieci i młodzieży we wszystkich etapach realizacji projektu, atrakcyjność działań, ich oryginalność, multimedialność, innowacyjność, wykorzystanie lokalnego potencjału i zaangażowanie lokalnej społeczności.

Każdy z projektów zakłada współpracę środowisk oświaty i kultury. Bo o to tak naprawdę chodzi – by nauczyciele i animatorzy nauczyli się współpracować i dzięki temu lepiej mogli nauczyć młodych ludzi korzystać z oferty kulturalnej  i co więcej – także ją tworzyć. Każdy z koordynatorów dostanie, wzorem tego roku, swojego opiekuna – instruktora z WOAKu, który pomoże, podpowie, dopilnuje i będzie w stałym kontakcie z animatorem realizującym projekt.

[ powrót ]