62. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

(...) Tradycja Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego jest wciąż żywa i troskliwie pielęgnowana, a sztuka słowa wciąż przyciąga nowe pokolenia wykonawców. Jest to szczególnie ważne w czasie odbierania słowu dawnego znaczenia – jako środka komunikacji międzyludzkiej i przestrzeni kreacji artystycznej. Konkurs potwierdza wysoki poziom ruchu recytatorskiego, co budzi nadzieje, że mimo wielu zagrożeń ze strony współczesnej pop-kultury, sztuka żywego słowa będzie trwała.

Przywołana opinia jury o poprzednich edycjach OKR mówi to, co najważniejsze – trwamy, służymy ojczystemu językowi i literaturze, przywracamy słowu jego bezpośredniość, jego życie, czyli piękno, a praca uczestników i ich opiekunów owocuje wysoką jakością uprawianej sztuki. Z wiarą, że te wartości będą utrzymane i umocnione, zaczynamy kolejny etap wspólnej drogi.

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku zaprasza, jak co roku o tej porze, młodzież szkół ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe do udziału w 62. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim.
Eliminacje wojewódzkie odbędą się 28 kwietnia 2017 r. (piątek), o godz. 10.00, w Spodkach WOAK przy ul św. Rocha 14.

Eliminacje środowiskowe (szkolne, miejskie, powiatowe) w województwie podlaskim muszą zakończyć się do 10 kwietnia br. Na zgłoszenia czekamy do 15 kwietnia br. Należy je kierować do Działu Muzyczno-Teatralnego WOAK, ul. Kilińskiego 8, 15-950 Białystok  lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: teatr@woak.bialystok.pl;

Eliminacje miejskie dla miasta Białegostoku odbędą się w Białostockim Ośrodku Kultury (Kawiarnia Fama), ul. Legionowa 5, w dniu 2 kwietnia 2016 r. o godz. 10.00. Karty zgłoszenia (odpowiednie dla poszczególnych turniejów) należy składać do 23 marca. Należy je kierować do Elżbiety Puczyńskiej, Białostocki Ośrodek Kultury ul. Legionowa 5, 15-501 Białystok lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: elzbietapuczynska@bok.bialystok.pl

Komisje eliminacji środowiskowych na konkurs wojewódzki mogą zakwalifikować uczestników w:
- turnieju teatrów jednego aktora – 1 osobę
- turnieju recytatorskim – 2 osoby,
- turnieju poezji śpiewanej – 2 osoby,
- turnieju „wywiedzione ze słowa” – 1 osobę,

Dokumenty do pobrania:
KARTA UCZESTNIKA - Turniej Poezji Śpiewanej
KARTA UCZESTNIKA - Turniej Teatrów Jednego Aktora
KARTA UCZESTNIKA - Turniej Recytatorski i Turniej Wywiedzione ze Słowa
REGULAMIN

[ powrót ]