Współpraca z WSFiZ

 W poniedziałek, 23 stycznia, dyrektor WOAK Cezary Mielko i prorektor Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku Anatoliusz Kopczuk podpisali porozumienie, dzięki któremu kontynuujemy współpracę między naszym placówkami. Efektem tej współpracy będzie m.in. uruchomienie w najbliższym czasie Podyplomowych Studiów Menedżerów Kultury.
Studia będą odpowiedzią na potrzeby kształcenia skutecznych menedżerów kultury, dostarczą wiedzy, umiejętności, lepszej znajomości siebie i własnych możliwości.
Studia adresowane są osób zarządzających placówkami kultury, menedżerów kultury, twórców i animatorów kultury, do pracowników samorządów lokalnych, zajmujących się organizowaniem imprez kulturalnych, pracowników starostw i urzędów wojewódzkich, zatrudnionych w komórkach organizacyjnych, zajmujących się sferą kultury oraz do wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania w sferze kultury.
Studia mają na celu przekazanie wiedzy na temat efektywnego zarządzania instytucją kultury i jej funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej, doskonalenie umiejętności w zakresie zarządzania instytucją kultury, projektami w sferze kultury oraz kreatywnego i skutecznego realizowania działalności merytorycznej. 

Cele studiów:
·  zapoznanie słuchaczy z metodami nowoczesnego zarządzania instytucjami kultury;
·  przekazanie wiedzy z zakresu prawa, marketingu w kulturze oraz kształtowania wizerunku placówki kulturalnej, tworzenia jej wizji i strategii;
· zdobycie profesjonalnych kwalifikacji menedżerskich związanych z zarządzaniem instytucjami kultury, w tym: umiejętności komunikacji, negocjacji, autoprezentacji oraz kierowania personelem placówki;
·  przekazanie umiejętności niezbędnych do efektywnego prowadzenia samodzielnych projektów i przedsięwzięć kulturalnych.

 

 

[ powrót ]