Projekt „EKO-kulturalni”

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „EKO-kulturalni” dofinansowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Zadanie ma charakter edukacyjny i jest kontynuacją wcześniej już podejmowanego tematu wykorzystania tanich materiałów z odzysku do pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w obszarze, najogólniej mówiąc, działań kulturalnych. Najbliższa nam plastyka zostanie w tym cyklu rozszerzona o inne dziedziny, takie jak: teatr, muzyka, film, fotografia.
Podobnie jak wcześniej zapraszamy instruktorów z ośrodków kultury województwa podlaskiego i nauczycieli na cykl 6 dwudniowych warsztatów.
Będą to warsztaty z zakresu nabywania umiejętności twórczego wykorzystania rzeczy niepotrzebnych, zniszczonych oraz surowców wtórnych zgodnie z ideą Upcyklingu – poprzez przekształcanie ich w coś wartościowego i funkcjonalnego.
W marcu, kwietniu, maju i wrześniu 2017r. uczestnicy wezmą udział w spotkaniach tematycznych, prowadzonych przez plastyków, muzyków, instruktorów teatralnych, w których trzeba wykazać się wyobraźnią i pomysłowością - ogółem 72 godziny.

Tematy warsztatów:

  1. „PORTRET RECYKLINGOWY”- warsztaty fotograficzne, 24-25 marca
  2. „GRAFICZNE WARIACJE” – warsztaty grafiki, 7-8 kwietnia
  3. „RZEŹBA Z RECYKLINGU”- warsztat rzeźby, 28-29 kwietnia
  4. „KRÓTKA HISTORIA PORZUCONEGO PRZEDMIOTU”
    - warsztaty animacji poklatkowej, 12-13 maja
  5. „MUZYKA PODWÓRKA”- warsztaty plastyczno- muzyczne, 8-9 września
  6. „TEATR UBOGI”- warsztaty plastyczno-teatralne, 22-23 września

1) „Portret recyklingowy” - warsztaty fotograficzne, podczas których motywem przewodnim będzie portret. Tym razem spróbujemy podejść do tematu w kontekście otaczających nas, zużytych, wyrzuconych przedmiotów, opakowań, śmieci tworząc z tego oryginalne portrety.

Fotoreportaż

2 „Graficzne wariacje” - warsztaty grafiki, na których powstaną prace wykorzystujące powierzchnie różnych materiałów. Powstaną prace w technikach frotażu, monotypii, pieczątki, odbitki.)

Fotoreportaż

3) „Rzeźba z recyklingu” - warsztat rzeźby warsztaty przestrzennego myślenia i konstruowania. Z dostępnych materiałów uczestnicy stworzą formy przestrzenne, które zaistnieją we wnętrzach lub na wolnym powietrzu np. mobile poruszane wiatrem lub inne.

Fotoreportaż

4) „Krótka historia porzuconego przedmiotu” - warsztaty animacji poklatkowej, w których główną rolę będą grały przedmioty codziennego użytku; stare, wyrzucone, już niepotrzebne. Wykorzystując ich formę i funkcję uczestnicy zabawią się w scenarzystę, reżysera i filmowca tworząc krótkie filmiki.

Fotoreportaż

5) „Muzyka podwórka” - warsztaty plastyczno- muzyczne, które poprzez budowę prostych instrumentów, tworzenie kompozycji i wspólne muzykowanie przybliżą uczestnikom i rozszerzą możliwości edukacji muzycznej i plastycznej.

Fotoreportaż

6) „Teatr ubogi” - warsztaty plastyczno-teatralne, wykorzystujące różne materiały i surowce wtórne do stworzenia scenografii oraz kostiumów. Efektem finalnym będzie krótka etiuda teatralna przygotowana przez uczestników warsztatów.

Zapewniamy:
- ciekawy program z wykorzystaniem rzeczy niepotrzebnych i surowców wtórnych
- podstawowe materiały potrzebne do przeprowadzenia zajęć
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie WOAK w Białymstoku
w godz. od 14.00-20.00 /piątek/ i od 9.00-15.00 /sobota/

Koszt udziału w jednym warsztacie wynosi 60 złotych, w całym cyklu warsztatów - 360 zł. Akredytację należy wpłacać na konto WOAK: BANK PEKAO S.A. O/Białystok nr 80 1240 5211 1111 0000 4928 4175 z dopiskiem „EKO -kulturalni”/ na całość/ lub z nazwą wybranego warsztatu.

Warunkiem udziału w warsztatach jest przesłanie karty zgłoszenia oraz opłacenie akredytacji.
Preferowane będą osoby prowadzące zajęcia plastyczne z dziećmi i młodzieżą.
Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny tel: 85 740 37 15 /16/, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona! 
Zgłoszenia prosimy kierować do Działu Sztuk Plastycznych WOAK e-mail: galeria@woak.bialystok.pl,
Można je również przesłać pocztą tradycyjną na adres: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku, 15-950 Białystok, ul. Kilińskiego 8

W projekcie planowane jest również w październiku br. przeprowadzenie konkursu pt.: „Eko-GWIAZDA”, propagującego upcykling dla dzieci i młodzieży. FINAŁ projektu planujemy na grudzień 2017 r.
Rozdamy wówczas nagrody i wyróżnienia za najciekawsze prace, obejrzymy prezentacje oraz efekty naszych warsztatów, a wszystkim zaproponujemy udział w zabawach z wykorzystaniem surowców wtórnych.

KARTA ZGŁOSZENIA DO POBRANIA

[ powrót ]