WOAK na Kaziukach w Grodnie

Fotoreportaż


Delegacja Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku oraz twórców ludowych z naszego województwa gościła na Kaziukach w Grodnie. Rzemieślnicy z Podlaskiego zaprezentowali na stoiskach między innymi tkaninę dwuosnowową, ceramikę, wiklinę i rzeźbę. Nie zabrakło podlaskiego akcentu muzycznego – grodzieńskie Kaziuki otworzył ludowy zespół Pogodna Jesień z Moniek. W tym roku na jarmarku w Grodnie swoje wyroby prezentowało ponad 150 ludowych artystów, zaproszonych przez głównego organizatora –Związek Polaków na Białorusi.

Tradycja jarmarku Kaziukowego sięga XVII wieku i wiąże się ze św. Kazimierzem, patronem Litwy. Od ponad 400 lat 4 marca, w dniu jego święta, w Wilnie organizuje się kilkudniowe odpusty połączone z jarmarkiem. Dawniej dostarczały rozrywki, bo prócz wszelkiego rodzaju kupieckich produktów można było spotkać tam licznych muzyków, kataryniarzy czy uliczne teatrzyki. Obecnie Kaziuki są swoistym świętem przede wszystkim rękodzielników, którzy prezentują i sprzedają swoje wyroby w atmosferze nadchodzącej wiosny i zbliżających się świąt Wielkanocnych. Podobną tradycję przejęło Grodno, które również przygotowuje w marcowy weekend tradycyjny jarmark rękodzieła połączony z występami artystycznymi.

[ powrót ]