„Baje, bajki, bajeczki...” - konkurs

Dział Muzyczno-Teatralny Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury zaprasza dzieci do udziału w XXX Małym Konkursie Recytatorskim „Baje, bajki, bajeczki...”.

Karty zgłoszenia uczestników na eliminacje wojewódzkie prosimy przesyłać do Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury, ul. Kilińskiego 8, 15-950 Białystok, Dział Muzyczno-Teatralny w nieprzekraczalnym terminie do 10 maja br.

Eliminacje miejskie dla miasta Białegostoku odbędą się 9 maja 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie WOAK przy ul. św. Rocha 14 (Spodki). 
Karty zgłoszeń na eliminacje miejskie w Białymstoku prosimy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 28 kwietnia br. na adres WOAK w Białymstoku, ul. J. Kilińskiego 8, 15-950 Białystok, Dział Muzyczno-Teatralny.

 

W sprawach dotyczących szczegółów przebiegu Konkursu prosimy zwracać się do WOAK w Białymstoku,  Dział Muzyczno-Teatralny.
Ewa Jakubaszek, Magdalena Kruszyńska-Sosnowska
tel: 85 740 37 25
fax: 85 740 37 19
w godz. 9.00–15.00

DOKUMENTY DO POBRANIA:
Regulamin
Karta zgłoszenia

[ powrót ]