Podlaskie Forum Kultury 2017

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku zaprasza dyrektorów i instruktorów samorządowych instytucji kultury oraz burmistrzów, wójtów i przedstawicieli urzędów gmin, miast i gmin, miast woj. podlaskiego na:

PODLASKIE FORUM KULTURY 2017
„ROZWÓJ KOMPETENCJI ZAWODOWYCH – EFEKTYWNY MENEDŻER KULTURY”
oraz
„ WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI I TWÓRCAMI KULTURY Z GRODNA W ZAKRESIE WYMIANY KULTURALNEJ I REALIZACJI PROJEKTÓW”

Termin i miejsce szkolenia: 16-18.05.2017r. Augustów
Realizator: Dział Edukacji WOAK

Cele szkolenia:

Rozwijanie wiedzy i umiejętności dotyczących psychologicznych i społecznych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi w instytucjach kultury oraz zróżnicowanym podejściem do motywowania kadry pracowniczej. Przybliżenie zagadnień związanych z zarządzaniem stresem oraz wpływem stresu na wydajność pracowników, a wypalenie zawodowe. Tematyka szkolenia będzie również próbą odpowiedzi na pytanie: Jak uniknąć konsekwencji dla obniżenia funkcjonowania pracowników i całej instytucji?
Szkolenie również stanowić będzie platformę wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy z instytucjami i twórcami kultury z Grodna w zakresie realizacji projektów kulturalnych, a także będzie zaproszeniem do wspólnego poszukiwania nowych obszarów działalności kulturalnej.
Szkolenie prowadzić będzie: Aneta Borysewicz-Wysocka – Psycholog, Certyfikowany Trener Biznesu, umiejętności interpersonalnych oraz psychospołecznych. Doradca zawodowy i personalny.

Informujemy, że akredytacja udziału w Podlaskim Forum Kultury wynosi 550 zł, w ramach której zapewniamy uczestnikom:

przejazd autokarem Białystok – Augustów- Grodno – Augustów - Białystok,
noclegi w pokojach dwuosobowych w Hotelu „Logos” w Augustowie,
wyżywienie: 16.05.2017r. – obiad i kolacja; 17.05.2017r. – śniadanie - suchy prowiant, obiad w Grodnie, kolacja; 18.05.2017r. – śniadanie, obiad, serwis kawowy podczas szkolenia/,
wyjazd na Białoruś - zwiedzanie Grodna z przewodnikiem, ubezpieczenie zdrowotne, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, pilot,
szkolenie potwierdzone certyfikatem.

Do podanej ceny tj. 550 zł nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia, że uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w całości ze środków publicznych. W przeciwnym razie do powyższych cen zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Akredytację prosimy wpłacić w terminie do dnia 8.05.2017r. na konto WOAK: Bank PEKAO S.A. O/Białystok nr 80 1240 5211 1111 0000 4928 4175. z dopiskiem „Podlaskie Forum Kultury” oraz podaniem nazwiska osoby, której wpłata dotyczy.

Jednocześnie prosimy o przesłanie KARTY ZGŁOSZENIA wraz z danymi do wyjazdu bezwizowego na Białoruś do Grodna ( imię i nazwisko zgodne z paszportem, data urodzenia, nr paszportu oraz ksero paszportu 1 i 2 str. ze zdjęciem) oraz ksero dowodu wpłaty, w terminie do 8.05. 2017r. pocztą, drogą elektroniczną na adres edukacja@woak.bialystok.pl lub faxem 85 740 37 19.

Zapraszamy do skorzystania z naszego zaproszenia. Liczba miejsc jest ograniczona, o zakwalifikowaniu zdecyduje kolejność zgłoszeń.

Jednocześnie przypominamy o posiadaniu aktualnego paszportu, w związku z planowanym wyjazdem drugiego dnia szkolenia tj. 17.05.2017r. na Białoruś.

Koordynator szkolenia: Wanda Młyńczyk – Kierownik Działu Edukacji WOAK
Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Edukacji WOAK tel. 085 740 37 18 lub na stronie: www.woak.bialystok.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA:
KARTA ZGŁOSZENIA
PROGRAM SZKOLENIA

 

[ powrót ]