Warsztaty tkackie - nabór

Wojewódzki Ośrodek  Animacji Kultury w Białymstoku, w ramach projektu „Kraina wątku i osnowy”, zaprasza na warsztaty tkackie. Skierowane są one do twórców ludowych, rzemieślników oraz osób chcących poszerzyć wiedzę i umiejętności z zakresu tkactwa, artystów zajmujących się rękodziełem, pasjonatów, w szczególności do osób zamieszkałych w województwie podlaskim. Mają one na celu wyszkolenie 20 osób w różnych technikach tkackich charakterystycznych w naszym regionie:

•    Sejpak (23-28 maja 2017 r.), prowadzenie: tkaczka Sabina Knoch;
•    Tkanina wielonicielnicowa (5-10 czerwca 2017 r.), prowadzenie: twórca Jerzy Łupieński;
•    Tkanina dwuosnowowa (20-25 czerwca 2017 r.), prowadzenie: tkaczka Lucyna Kędzierska;
•    Tkanina wybierana tzw. „perebory” (27 czerwca - 2 lipca 2017 r.), prowadzenie: tkaczka Irena Ignaciuk.

Program zajęć rozpoczyna się od osnucia krosna, kolejnym etapem będzie nauka tkania pod okiem twórcy ludowego. Projekt zakłada organizację 4 warsztatów tkackich, w każdym z nich weźmie udział 5 osób. Każdy z warsztatów będzie trwał 5 dni. Warsztaty odbywać się będą w Centrum Rękodzieła Ludowego w Niemczynie oraz w Lewkowie Starym (gm. Narewka).
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszenia (wymagany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu uzyskania informacji o wolnych miejscach) oraz dokonanie opłaty akredytacyjnej w wysokości 200 zł za jeden warsztat.  Liczba miejsc jest ograniczona.
Zgłoszenia należy przesłać na dres:

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
15-950 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 8  
z dopiskiem: WARSZTATY TKACKIE

Informacji szczegółowych na temat warsztatów udziela kierownik Działu Sztuk Plastycznych WOAK Krystyna Kunicka, tel. 85740 37 15, k.kunicka@woak.bialystok.pl

Karta zgłoszenia
Regulamin

 

 

 

 

 

 

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

[ powrót ]