Rusza Podlaski Pomost Kultury 2017

PODLASKI POMOST KULTURY – rusza nabór projektów z edukacji kulturowej

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku kontynuuje projekt Podlaski Pomost Kultury w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura” prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury.

W roku ubiegłym WOAK w ramach projektu przeprowadził diagnozę potrzeb w zakresie edukacji kulturowej w województwie podlaskim i w odpowiedzi na nie zorganizował warsztaty i szkolenia dla animatorów, nauczycieli oraz lokalnych liderów. Przeszkoliliśmy 150 osób. Organizowaliśmy konferencje i Dyskusyjne Fora Kultury, w których udział wzięło ponad 200 osób. Ogromnym sukcesem okazał się też regranting, czyli konkurs na lokalne projekty z zakresu edukacji kulturowej. Za kwotę 120 tysięcy złotych udało się dofinansować 14 projektów, a przez to przeprowadzić szereg działań, które rozbudzały kreatywność i innowacyjność u dzieci i młodzieży, uczyły nie tylko uczestniczenia w kulturze, ale również tworzenia oferty kulturalnej. Zrealizowane projekty w większości miały charakter interdyscyplinarny – od warsztatów tanecznych, teatralnych, plastycznych, dziennikarskich, przez ciekawe happeningi, publikacje, po samodzielnie przygotowane filmy, albumy i komiksy. Efekty większości z nich można było zobaczyć podczas zorganizowanej w Spodkach WOAK Giełdy Projektów.

W tym roku – mimo zmniejszonej dotacji NCK dla całego programu Bardzo Młoda Kultura, a podtrzymaniu dofinansowania dla WOAK ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego – projekt Podlaski Pomost Kultury będzie kontynuowany.
To bardzo dobry projekt, który dociera do społeczności lokalnej, do gmin i współpracujących tam instytucji, szkół oraz gminnych ośrodków – przekonuje Maciej Żywno, wicemarszałek województwa podlaskiego. – Dlatego chcemy go kontynuować, bo ubiegły rok pokazał, że to przedsięwzięcie jest dobrze odbierane i podoba się lokalnym społecznościom.

Na dofinansowanie projektów WOAK ponownie przeznaczy 120 tysięcy złotych, co oznacza, że będzie można za tę kwotę sfinansować kilkanaście projektów. W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, sfinansujemy około 14 projektów. Ich realizacja potrwa od lipca do października, więc bez wątpienia sezon wakacyjny i pierwsze miesiące roku szkolnego będą bogate w różne inicjatywy lokalne – nie kryje zadowolenia Cezary Mielko, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku. Przy ocenie wniosków ważne będzie dostosowanie planowanych działań do potrzeb lokalnych społeczności, zainteresowań i wieku odbiorców, aktywne uczestnictwo dzieci i młodzieży na wszystkich etapach realizacji projektu, atrakcyjność działań, ich oryginalność, multimedialność, innowacyjność, wykorzystanie lokalnego potencjału i zaangażowanie lokalnej społeczności. Nabór wniosków potrwa od 4 do 28 maja 2017 r.

Podczas realizacji projektu WOAK cały czas będzie wzmacniać kompetencje lokalnych liderów kultury poprzez doradztwo, warsztaty i szkolenia. Z myślą o obszarach województwa, w których potencjał rozwoju kultury i poziom edukacji kulturowej jest najmniejszy, zorganizujemy spotkania informacyjne. Odwiedzimy większość powiatów, gdzie będziemy podkreślać wagę współpracy międzysektorowej między środowiskiem kultury i oświaty, między organizacjami pozarządowymi a samorządami oraz wskazywać właściwe drogi w zdobywaniu środków zewnętrznych na działania z zakresu edukacji kulturowej. Podczas sześciu spotkań warsztatowych i sześciu mentoringowych będziemy dbać o podwyższanie kompetencji lokalnych kadr kultury, uczyć nowoczesnej animacji i przede wszystkim tworzyć sieć stałej współpracy pomiędzy instytucjami kultury i placówkami edukacyjno-oświatowymi województwa podlaskiego. A wszystko po to, by wzmocnić ofertę edukacji kulturowej dostępnej dla podlaskiej młodzieży.

Konferencja otwierająca II rok realizacji projektu Podlaski Pomost Kultury „Finansowanie kultury w samorządach lokalnych” już 4 maja w Spodkach WOAK. Pierwsze tegoroczne Dyskusyjne Forum Kultury „Turystyka kulturalna na Podlasiu” – 18 maja w Augustowie.

Przed nami kolejne dwa lata możliwości – inicjatywy planowane przez animatorów i nauczycieli oraz pomysły, które czekają na realizację!


 

Warsztaty w ramach Podlaskiego Pomostu Kultury 2017

Celem warsztatów jest podzielenie się wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami w pracy edukacyjno-kulturowej oraz promocja współpracy międzysektorowej. W tym roku cykl sześciu warsztatów kierujemy do osób, zajmujących się edukacją kulturową, prowadzących działania kulturalne, nauczycieli wszystkich poziomów kształcenia, pracowników instytucji kultury, pracowników organizacji pozarządowych, firm prywatnych i innych animatorów kultury i edukatorów działających w sferze kultury i edukacji na terenie województwa podlaskiego.

Warsztaty będą realizowane w terminie 11, 19, 20, 22, 23, 25 maja 2017 r. w Białymstoku w Sali Różowej WOAK, ul. Kilińskiego 8.

Zgłoszenia do udziału w warsztatach prosimy przesyłać za pośrednictwem FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO do 8 maja 2017 roku do godz. 24.00

Potwierdzenie przyjęcia na warsztaty zostanie wysłane drogą mailową do dnia 9 maja 2017.

Tytuły warsztatów: 

 1. Festyn, który kręci
  11 maja 2017, godz. 10:00-16:00

 2. Jak zmienić przestrzeń w miejsce. Edukacja architektoniczna w praktyce
  19 maja 2017, godz. 10:00-16:00

 3. Projektowanie kultury metodą design thinking
  20 maja 2017, godz. 9:00-15:00

 4. Gry jako forma animacji
  22 maja 2017, godz. 10:00-16:00

 5. Techniki dramowe w pracy z dziećmi i młodzieżą
  23 maja 2017, godz. 9:30-15:30

 6. Zabawa w kreatywność – eksperymenty plastyczne
  25 maja 2017, godz. 9:00-15:00

INFORMACJI NA TEMAT WARSZTATÓW UDZIELA:
Elżbieta Półkośnik
e.polkosnik@woak.bialystok.pl
tel. 85 744-63-13
lub 85 740-37-26

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Regulamin i szczegółowy opis warsztatów dostępny jest na stronie www.pomost.woak.bialystok.pl 

[ powrót ]