PPK 2017 - zdjęcia z konferencji

 Fotoreportaż z konferencji

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku zaprosił na konferencję:

Finansowanie kultury w samorządach lokalnych
Konferencja rozpoczynająca drugi rok realizacji projektu
Podlaski Pomost Kultury
4 maja 2017 r. 

godz. 11:00–14:00

W trakcie konferencji poruszyliśmy tematy związane z finansowaniem działań kulturalnych realizowanych w samorządach lokalnych i małych społecznościach. Program skierowany jest szczególnie do przedstawicieli władz samorządowych: wójtów, burmistrzów, prezydentów, radnych, dyrektorów instytucji kultury.

Do udziału w konferencji zaprosiliśmy także wszystkie podmioty i osoby, które chcą włączyć się w rozwój edukacji kulturowej w naszym województwie: edukatorów, animatorów, nauczycieli, pracowników oświaty, instytucji kultury, bibliotek, teatrów, muzeów oraz organizacji pozarządowych.

Podczas konferencji przedstawiliśmy szczegóły działań w ramach Podlaskiego Pomostu Kultury w roku 2017. Zaprezentowaliśmy formy wsparcia finansowego inicjatyw w ramach prowadzonego przez WOAK systemu grantowego, bezpłatne szkolenia, warsztaty i konsultacje oraz działania badawcze i sieciujące.

PROGRAM
4 maja 2017 roku

10:30–11:00 – rejestracja uczestników

Część I

11:00–11:30 – otwarcieKonferencji
Maciej ŻYWNO – wicemarszałek województwa podlaskiego
Cezary Jan MIELKO – dyrektor WOAK w Białymstoku
Damian DWORAKOWSKI – koordynator projektu, WOAK w Białymstoku

11.30–12:30– wystąpienie eksperta
Ekonomia, kultura, rozwój. Kontekst globalny, kontekst lokalny
prof. dr hab. DOROTA ILCZUK – Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS

12:30 –12:45 – przerwa kawowa

Część II

12:45–13:00 – działania w ramach Podlaskiego Pomostu Kultury 2017
konkurs regrantingowy, szkolenia, działania sieciujące, wsparcie mentoringowe, badania, spotkania

13:00–14:00 – spotkanie informacyjne na temat zasad udziału i sporządzania wniosków w ramach konkursu regrantingowego 

14:00 – zakończenie

[ powrót ]