Przegląd Zespołów Pieśni i Tańca

Wojewódzki Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Pieśni i Tańca organizowany był w ramach IV Grajewskiego Pikniku Folkloru we współpracy Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku i Grajewskiego Centrum Kultury.

Do uczestnictwa w Przeglądzie zaprosiliśmy zespoły pieśni i tańca działające przy szkołach i placówkach kultury, ośrodkach edukacji tanecznej oraz placówkach oświatowo-wychowawczych województwa podlaskiego – prezentujące program artystyczny oparty na folklorze o różnym stopniu opracowania: taneczny, taneczno-wokalny.

Prezentacje konkursowe zostały przeprowadzone w 2 kategoriach wiekowych: dzieci – do 13 lat i młodzież – od 14 do 19 lat

Impreza odbyła się 25 czerwca 2017 o godz. 11:00 w Klubie “Hades” w Grajewie.
 

  

 

 

[ powrót ]