Podpisanie porozumienia w Grodnie

Podczas trwania tegorocznego Podlaskiego Forum Kultury zostało podpisane w Grodnie porozumienie o współpracy partnerskiej między Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji Kultury w Białymstoku oraz Grodzieńskim Miejskim Centrum Kultury.

Jak wyjaśnia Cezary Mielko, dyrektor WOAK: W  ramach jego realizacji będziemy podejmować współpracę w zakresie międzynarodowej wymiany artystów, organizacji wystaw i koncertów, a także aplikować o środki transgraniczne na nasze wspólne działania. Dzięki niedużej odległości nasze placówki mogą współpracować i organizować wspaniałe rzeczy. Bo nic nie łączy tak, jak kultura.

Porozumienie zostało podpisane w gronie kilkudziesięciu samorządowców, dyrektorów domów kultury i animatorów z regionu (uczestników Podlaskiego Forum Kultury), którzy –prócz wizyty w Grodnie – wzięli udział w części szkoleniowej dotyczącej rozwoju kompetencji zawodowych menedżera kultury oraz Dyskusyjnym Forum Kultury w ramach Podlaskiego Pomostu Kultury.

[ powrót ]