Wyniki I etapu konkursu „Zapraszamy do gry”

Prezentujemy wyniki I etapu konkursu „Zapraszamy do gry” realizowanego w ramach Podlaskiego Pomostu Kultury. W trakcie naboru wpłynęły 53 wnioski aplikacyjne. 50 wniosków spełniających kryteria formalne zostało ocenionych przez pięcioosobowe jury. Punktacja na liście rankingowej stanowi średnią z ocen ekspertów, którzy przyznawali punkty dla każdego z czterech kryteriów oceny wskazanych w regulaminie.

Osoby, których wnioski zostały zakwalifikowane do II Etapu otrzymają w najbliższych dniach informacje o dalszej procedurze przygotowania wniosków.

LISTA RANKINGOWA - I etap konkursu (kliknij, aby pobrać dokument)

[ powrót ]