Rekrutacja - edycja 2017-2018

 Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku serdecznie zaprasza na
KURS INSTRUKTORSKI TEATRALNY ZAAWANSOWANY II stopnia, edycja 2017/2018.

Zaawansowany Kurs Teatralny II STOPNIA posiada rekomendację Narodowego Centrum Kultury w Warszawie.
Adresowany jest do nauczycieli, pedagogów, instruktorów oraz wszystkich osób zainteresowanych doskonaleniem umiejętności zawodowych w obszarze teatru, a w szczególności pracujących z grupami teatralnymi i prowadzących zespoły teatralne.
Celem kursu jest doskonalenie zawodowe nauczycieli i instruktorów poprzez dostarczenie  wiedzy praktycznej w zakresie teatru i możliwości wykorzystania form teatralnych w pracy z  grupą oraz rozwój kompetencji pozwalających rozwijać zdolności artystyczne dzieci i młodzieży, a także  inspirować do działań i poszukiwań twórczych.
Kurs ma za zadanie wyposażyć uczestników w wiedzę teoretyczną i  umiejętności praktyczne, niezbędne w pracy instruktora teatralnego, poprzez:
 • rozwijanie kompetencji, umożliwiających wprowadzanie różnych form teatralnych we własnej praktyce pedagogicznej.  
 • ukazanie uczestnikom możliwości wykorzystania teatru w kształtowaniu rozwoju osobowości dzieci i młodzieży, wspomaganiu ich zdolności i zainteresowań oraz kształtowaniu ekspresji i kreatywności twórczej.
 • zdobycie wiedzy z zakresu metodyki pracy z zespołami   teatralnymi.
 • rozwijanie umiejętności warsztatowych instruktora teatralnego.
PROGRAM - 180 godz. dydaktycznych
Metodyka pracy z zespołem teatralnym – 20 godz.
Teatr społeczny – 20 godz.
Teatr profilaktyczny – 20 godz.
Teatr dzieci i młodzieży – 20 godz.
Kultura i technika słowa – 10 godz.
Ekspresja ruchowa – 10 godz.
Oprawa muzyczna przedstawienia – 15 godz.
Techniczne aspekty w realizacji przedstawień – 20 godz.
Warsztat pracy z grupą – teoretyczne i metodyczne podstawy pracy z grupą – 10 godz.
Warsztat instruktora teatralnego – 20 godz.
Warsztat instruktora teatralnego – mała forma teatralna – 20 godz.
Warsztat dyplomowy – seminarium dyplomowe, prezentacje przedstawień teatralnych, konsultacje – 20 godz.
 
ORGANIZACJA KURSU
 • Program kursu  obejmuje 180 godzin dydaktycznych, realizowanych w ramach dwóch semestrów, podczas dwudniowych zjazdów (sobota – niedziela) raz w miesiącu.
 • Zajęcia w formie warsztatowej, aktywnymi metodami realizować będą wybitni specjaliści z dziedziny teatru, m.in. Anna Dziedzic, Grzegorz Milczarczyk, Krzysztof Zemło, Agnieszka Możejko – Szekowska, Anna Bajer.
 • Odpłatność za kurs wynosi 1900,- zł. (istnieje możliwość rozłożenia odpłatności na raty).
 • Uczestnicy otrzymają zaświadczenia ukończenia KURSU INSTRUKTORSKIEGO TEATRALNEGO ZAAWANSOWANEGO – II STOPNIA z wyszczególnieniem liczby godzin i zrealizowanych bloków tematycznych.
REKRUTACJA od 13.06.2017r. do 28.08.2017r.
 
Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie wymaganych dokumentów:
 • Wypełnionej karty zgłoszenia – do pobrania ze strony internetowej;
 • Odpisu dyplomu ukończenia studiów lub świadectwa ukończenia szkoły średniej;
 • Ksero dowodu osobistego;
 • Dokonanie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 100,- zł. na konto: BANK PKO S.A. O/Białystok nr   80 1240 5211 1111 0000 4928 4175 i dostarczenie wraz z dokumentami ksero dowodu wpłaty.
Kierownik kursu: Wanda Młyńczyk – Kierownik Działu Edukacji WOAK.
 
Szczegółowe informacje: WOAK pokój 18;  tel. 85 740-37-18
edukacja@woak.bialystok.pl
 

[ powrót ]