Podlaskie Ziołami Pachnące z WOAK-iem

Fotoreportaż

W minioną niedzielę w skansenie zapachniało ziołami, miodem i prawdziwym podlaskim jedzeniem. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury, jak co roku wziął udział w organizacji festynu etnograficznego „Podlaskie Ziołami Pachnące”. Wydarzenie było okazją do poznania tradycji pszczelarskich, zielarskich oraz muzycznego folkloru Podlasia. Impreza odbyła się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa.

W ramach imprezy odbył się między innymi, organizowany przez WOAK, Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych z Województwa Podlaskiego „W poszukiwaniu i przekazywaniu folkloru” – impreza z długoletnią tradycją, której celem jest wspieranie rozwoju tradycji lokalnych, autentycznego muzykowania, gwary, tańca i śpiewu. Przegląd miał charakter dwuetapowego konkursu, który umożliwia kwalifikację na Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu w czerwcu 2018 roku. Na scenie publiczność miała możliwość obejrzenia 18 prezentacji konkursowych. Łącznie zaprezentowało się ok. 150 uczestników, a oceniani byli w kategoriach: zespoły śpiewacze, soliści instrumentaliści, śpiewacy ludowi, kapele ludowe, zespoły i soliści „mistrz – uczeń” oraz zespoły i soliści folkloru rekonstruowanego.

Po występach konkursowych na scenie zaprezentował się Zespół Pieśni i Tańca "Kurpie Zielone" i to nie tylko w wersji koncertowej, który chętnych do zmierzenia się z ludowymi tańcami zaprosił na warsztaty taneczne i porwał tym samym w rytm muzyki.

Wszystkich, którzy chcieli poczuć „Kwiaty we włosach” albo przymierzyć elementy strojów ludowych pochodzących z garderoby ZPiT "Kurpie Zielone", WOAK zaprosił do starej chaty z Dąbrowy Moczydeł. Właśnie tam animatorzy pokazywali, uczyli i ozdabiali głowy przybyłych uczestników wiankami, spinkami i opaskami. Przekonywali, że ręcznie wykonane dekoracje stanowić mogą nie tylko element codziennej stylizacji, ale także doskonały dodatek na specjalne okazje. W jednej z izb prezentowane były elementy strojów i rekwizytów ludowych, a garderobiana zespołu ZPiT "Kurpie Zielone" z przyjemnością opowiadała o ich historii. Każdy z odwiedzających mógł zrobić sobie pamiątkową fotografię w niebanalnej stylizacji.

Fani „Dziewczynki z konewką” – muralu znajdującego się przy ulicy Piłsudskiego w Białymstoku na jednym z naszych oznakowanych stoisk mogli nabyć gadżety z wizerunkiem popularnego malowidła oraz zasięgnąć informacji o propozycjach kulturalnych WOAK-u.

Protokół z Przeglądu Kapel i Śpiewaków Ludowych Województwa Podlaskiego „W poszukiwaniu i przekazywaniu folkloru", z dnia 10.09.2017 roku.

Miejsce:
Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

Komisja w składzie:
1. prof. dr hab. Piotr Dahlig - przewodniczący
2. dr Karolina Radłowska
3. mgr Elżbieta Tomczuk

po przesłuchaniu i obejrzeniu 18 podmiotów wykonawczych postanowiła przyznać:

w kategorii zespołów śpiewaczych:

4 równorzędne pierwsze miejsca po 600 zł
- Kompanii Męskiej z Kalinówki Kościelnej/Knyszyna
- Zespołowi śpiewaczemu z Nowej Rudy
- Zespołowi Śpiewaczemu ,Nowina" z Moszczony Królewskiej
- Zespołowi „Wrzosy" z Mielnika/Wilanowa
3 równorzędne drugie miejsca po 300 zł
- Zespołowi „Klepaczanki" z Klepacz
- Zespołowi „Długołęczanki" z Krypna
- Zespołowi „Knyszynianki" z Knyszyna

w kategorii folklor kontynuacja:
2 równorzędne pierwsze miejsca w wysokości 400 zł
- Zespołowi Śpiewaczemu „Dobryna" z Białegostoku
- Kapeli „Bałamuty" z Białegostoku

w kategorii solistów śpiewaków:
2 równorzędne pierwsze miejsca w wysokości 400 zł
- Wierze Niczyporuk z Orli
- Eugenii Kuliś z Turośli

w kategorii solistów instrumentalistów:
Nagrodę w wysokości 400 zł
- Janowi Kani z Turośli

w kategorii „Duży-Maly":
Nagrodę w wysokości 400 zł:
- Janowi Kani i Dawidowi Sutkowskiemu z Turośli

Na 52 Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym w 2018 r. komisja zakwalifikowała:
- w kategorii zespół śpiewaczy: Kompanię Męską z Kalinówki Kościelnej/Knyszyna

Komisja sugeruje Organizatorom podjęcie starań, by na Festiwalu, z uwagi na wieloetniczność tradycji w kategorii zespół śpiewaczy wystąpił również zespół Nowina z Moszczony Królewskiej.

- w kategorii folklor kontynuacje: Zespół Bałamuty
- w kategorii solistek śpiewaczek: Wierę Niczyporuk i Eugenię Kuliś
- w kategorii duży-mały: Jana Kanię i Dawida Sutkowskiego z Turośli

Komisja pragnie szczerze docenić różnorodność tradycji kulturowych prezentowanych na Przeglądzie i muzykalność społeczności śpiewaczych. Proponuje jednak poddać pod rozwagę wybór repertuaru ściślej związanego z regionem Podlasia i zaleca troskę o zachowanie zwartego głosu i wspólną barwę śpiewu. Pragnie również zwrócić uwagę uczestników i organizatorów Przeglądu na potrzebę poszukiwań w kierunku instrumentalistów także średniego pokolenia.

[ powrót ]