„Podlaskie zbiory cyfrowe”

 

 WOAK zdobył już ponad milion złotych z dotacji zewnętrznych na projekty kulturalne!


W ramach konkursu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie „Kultura Cyfrowa” Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku pozyskał dotację na działanie „Podlaskie zbiory cyfrowe” z zakresu digitalizacji w kwocie 188 000 zł.

Celem programu jest udostępnianie i umożliwianie ponownego wykorzystywania zasobów cyfrowych do celów popularyzacyjnych, edukacyjnych i naukowych, uwzględniające opracowanie i digitalizację zasobów dziedzictwa kulturowego.
Bardzo cieszy nas wynik konkursu, bo dzięki temu WOAK będzie mógł  zdigitalizować i bezpłatnie udostępnić blisko 200 tys. obiektów analogowych należących do zasobów naszych oraz Książnicy Podlaskiej – informuje Cezary Mielko, dyrektor WOAK. W ramach zadania planowane jest zdigitalizowanie i upowszechnienie niezwykle cennych, regionalnych zbiorów dotyczących kultury tradycyjnej i kultury ludowej, między innymi nagrań dźwiękowych, filmów, zdjęć, materiałów z festiwali, przeglądów, koncertów i wydarzeń kulturalnych, a także wartościowych zasobów bibliotecznych i wydawniczych województwa podlaskiego.
To kolejny duży projekt na który WOAK uzyskał dofinansowanie, prócz niego instytucji udało się w tym roku pozyskać ponad milion złotych z dotacji zewnętrznych, w tym ponad 600 tys. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
Ośrodki kultury muszą pozyskiwać środki zewnętrzne, dzięki którym mogą rozszerzać swoje działania skierowane do mieszkańców naszego regionu. Dodatkowe środki finansowe pozwalają na realizację projektów, na które często nie starcza środków we własnych budżetach – mówi Damian Dworakowski, główny specjalista do pozyskiwania środków z WOAK. – Podstawą pozyskania środków zewnętrznych jest dobre przemyślenie potrzeb społeczności lokalnej i zaplanowanie działań na nie odpowiadających. Warto zastanowić się nad formami, które są atrakcyjne dla odbiorców i pozwalają na zaangażowanie mieszkańców – wyjaśnia.
Wśród kluczowych projektów, na które WOAK pozyskał fundusze z zewnątrz, znalazły się:
  •  „Opracowanie dokumentacji technicznej projektu Centrum Animacji i Edukacji Kulturalnej” w ramach konkursu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie „Infrastruktura Domów Kultury” w kwocie 109 000 zł (UMWP 115000 zł);
  • „Kraina wątku i osnowy – konkurs i warsztaty” w ramach programu Kultura Ludowa i Tradycyjna Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 30000 zł (UMWP 26460);
  • „Podlaski Pomost Kultury” – w ramach programu Bardzo Młoda Kultura z Narodowego Centrum Kultury – 135000 zł (UMWP 95260zł );
  • „Paleta Kultur Podlasia” – w ramach programu Kultura Interwencje Narodowego Centrum Kultury – 108 000 zł (UMWP 70000zł, Gmina Supraśl 20000);
  • „Etno Design 2016” – w ramach  KSOW – 8 290 zł;
  • „Piękno naszych babć” – w ramach KSOW – 12 818 zł;
  • „Eko Kulturalni” – w ramach Programu Edukacji Ekologicznej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku – 19 620 zł (UMWP 10000)
Skuteczność pozyskanych funduszy niezwykle mobilizuje, bo  z perspektywy ośrodka tworzy dodatkowe możliwości działalności w kulturze.
[ powrót ]