Rekrutacja przedłużona do 15 września

 Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku serdecznie zaprasza na STUDIUM ARTETERAPII i TERAPII ZAJĘCIOWEJ - VIII edycja, r. szk. 2017-2019.

Celem Kursu  jest podwyższenie kwalifikacji w zakresie wiedzy o szeroko rozumianej  twórczości i sztuce oraz możliwościach ich terapeutycznego wykorzystania, a także przygotowanie warsztatowe i metodyczne do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem arteterapii i terapii zajęciowej.
 
Adresatami są: instruktorzy i animatorzy kultury; pedagodzy, nauczyciele i wychowawczy; terapeuci i pracownicy służb medycznych; instruktorzy warsztatów terapii zajęciowej oraz pracownicy domów opieki społecznej. Szczególnie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty osoby, które prowadzą zajęcia a nie posiadają kompetencji specjalistycznych oraz wszystkie osoby zainteresowane zdobyciem wiedzy i umiejętności w zakresie arteterapii i terapii zajęciowej.
 
CELE STUDIUM ARTETERAPII I TERAPII ZAJĘCIOWEJ:
 • Wyposażenie w wiedzę i umiejętności metodyczne potrzebne do prowadzenia zajęć arteterapeutycznych i terapii zajęciowej.
 • Zapoznanie słuchaczy z różnymi metodami i technikami pracy z zakresu różnych dziedzin sztuki: muzyki, tańca, literatury, plastyki, dramy i teatru.
 • Nabycie umiejętności odnajdywania walorów terapeutycznych w sztuce.
 • Pobudzanie aktywności twórczej i wspieranie rozwoju osobistego poprzez działania twórcze w kontakcie ze sztuką.
 • Rozwijanie umiejętności zastosowania technik arteterapeutycznych i terapii zajęciowej w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, zarówno z osobami zdrowymi jak i niepełnosprawnymi.
 • Rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć grupowych, komunikowania, budowania relacji w grupie i współpracy.
 • Zdobycie umiejętności diagnozowania i projektowania oddziaływań psychokorekcyjnych poprzez arteterapię i terapię zajęciową.
W PROGRAMIE
 • WYBRANE ZAGADNIENIA Z PSYCHOLOGII ROZWOJOWEJ;
 • WARSZTAT PRACY Z GRUPĄ – teoretyczne i metodyczne podstawy pracy z grupą;
 • WYBRANE ZAGADNIENIA Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ;
 • WYBRANE ZAGADNIENIA Z PEDAGOGIKI SPECJALNEJ;
 • METODYKA PRACY ARTETERAPEUTYCZNEJ – diagnoza i projektowanie oddziaływań psychokorekcyjnych;
 • DRAMA;
 • TERAPIA POPRZEZ TEATR I IMPROWIZACJĘ;
 • CHOREOTERAPIA – TERAPIA TAŃCEM I RUCHEM;
 • SZTUKI PLASTYCZNE W TERAPII;
 • TERAPIA ZAJĘCIOWA;
 • BIBLIOTERAPIA;
 • MUZYKOTERAPIA;
 • PEDAGOGIKA ZABAWY;
 • TECHNIKI PSYCHOTERAPEUTYCZNE;
 • TRENING ROZWOJU OSOBISTEGO;
 • WARSZAT KONSTRUOWANIA PROGRAMÓW ARTETERAPEUTYCZNYCH;
 • WARSZTAT ZADANIOWY - seminarium dyplomowe, prezentacje zajęć arteterapeutycznych w oparciu o opracowane programy.
ORGANIZACJA
 • Studium trwa 4 semestry i obejmuje 520 godzin;
 • Celem Studium jest doskonalenie specjalistyczne w zakresie arteterapii i terapii zajęciowej;
 • Zajęcia realizowane będą w ramach 3 dniowych zjazdów (piątek - sobota - niedziela) raz w miesiącu;
 • Do prowadzenia zajęć zapraszać będziemy wybitnych wykładowców - trenerów oraz specjalistów poszczególnych dziedzin sztuki;
 • Czesne za semestr wynosi 1 200,- zł. z możliwością rozłożenia odpłatności na raty;
 • Absolwenci Studium będą mieli możliwość uzupełnienia kwalifikacji na jednosemestralnych – 100 godz. UZUPEŁNIAJĄCYCH STUDIACH PODYPLOMOWYCH realizowanych w CKP WSFiZ.
REKRUTACJA w terminie od 7.06.2017r. do 15.09.2017 r.
                                
Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie następujących dokumentów:
 • wypełnioną kartę zgłoszenia - do pobrania ze strony internetowej;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów z tytułem licencjata lub magisterskich;
 • CV, ksero dowodu osobistego;
 • dokonanie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 100 zł. na konto: BANK PKO S.A. O/Białystok nr. 80 1240 5211 1111 0000 4928 4175 i dostarczenie wraz z dokumentami ksera dowodu wpłaty.
Termin rozmowy kwalifikacyjnej – zostanie zamieszczony na stronie internetowej oraz osoby zainteresowane zostaną poinformowane e-mailem.

Szczegółowe informacje: Dział Edukacji WOAK - pokój 18, tel. 85 740 37 18
edukacja@woak.bialystok.pl
 
[ powrót ]