Interphoto 2017 – 3 wystawy w WOAKu

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku zaprasza na trzy wystawy, które odbywają się w ramach Festiwalu Interphoto 2017.

Fotoreportaż z wernisaży

Gdzie jest granica raju? Czy potrzebujemy paszportu, by ją przekroczyć, czy wystarczy wiara w to, że tam przynależymy, że ciągle mamy nadzieję, iż nawet po nieskończonej ilości popełnionych grzechów od wygnania, możemy tam powrócić? – Jan Pohribný swoimi pracami spróbuje przekonać odbiorców, że fotografia może być bardzo dobrym narzędziem lub nawet sposobem na samopoznanie i samodoskonalenie. Autor poprzez swoje dzieła stara się wyrazić własne poszukiwania korzeni, pochodzenia i poczucia bycia w Nowym Wieku Kamienia. Podstawą cyklu są struktury lub instalacje interpretujące święte miejsca tzw. kultury megalitycznej. Wystawę Jana Pohribnego można oglądać do 13 października 2017 r. w Galerii „Spodki” WOAK.
 

Jan Pohribný, without you

Zapraszamy również do Galerii Działu Sztuk Plastycznych WOAK i Sali Różowej przy ul. Jana Kilińskiego 8 na dwie wystawy: fotografii Marii Kapajevej i prac Marka Noniewicza.

Tematem cyklu "I just knew… She’s been with me ever since” (Wiedziałem tylko, że od zawsze jest ze mną) jest postradziecka rzeczywistość społeczno-ekonomiczna i zagadnienie znanych portali randkowych. Maria Kapajeva poprzez swoje dzieła podejmuje próbę analizy stereotypów kulturowych oraz płciowych, a także porusza temat kobiecej reprezentacji w kontekście warunków rynkowych. W ramach cyklu prezentowane są kolaże wykonane ze znalezionych obrazów, kołder i haftowanych tkanin, które są wystawiane razem z podkładem dźwiękowym i filmami. Instalacja wykracza poza kwestie dotyczące "Rosyjskich Narzeczonych" i w zamierzeniu autorki ma prowadzić do bardziej ogólnej refleksji nad zjawiskiem autoprezentacji kobiet w kontekście kulturowym.
 

Maria Kapajeva, I Am Usual Woman 4
 
Dla Marka Noniewicza istotny w realizacji projektu jest powrót do źródeł, zarówno fotografii jak i opisu rzeczywistości w ogóle. W pracy nad projektem pod nazwą Iliaster – materialność obrazu fotograficznego autor rezygnuje z użycia aparatu fotograficznego, a wykorzystuje fragmenty gromadzonych materiałów organicznych: zasuszonych roślin, owoców, pióra ptaków, znalezione martwe owady. Ich obraz uzyskuje w sposób fotograficzny, wykorzystując do tego celu luksografię. Istotnym elementem powstających fotografii są także zdjęcia rentgenowskie.
 

Marek Noniewicz, Iliaster nr. 2

Białystok Interphoto jest przedsięwzięciem cyklicznym, o wysokim poziomie artystycznym, odbywającym się co dwa lata. Obejmuje nie tylko działania wystawiennicze ale również spotkania, prelekcje, warsztaty, pokazy multimedialne, konkursy szkolne, działania łączące fotografię z muzyką czy literaturą, gry miejskie. Przedsięwzięcie skierowane jest do odbiorców w każdym wieku.  Tematem przewodnim festiwalu, niezależnie od edycji, jest GRANICA, ze wszelkimi przynależącemu temu hasłu wymiarami.
 
Więcej informacji na temat Festiwalu Białystok Interphoto na stronie: www.interphoto.pl
Organizatorzy: WOAK w Białymstoku, Forum Fotografii i Multimediów.
[ powrót ]