Dotacja na opracowanie dokumentacji technicznej

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku otrzymał dofinansowanie z programu Infrastruktura Domów Kultury 2017 zarządzanego przez Narodowe Centrum Kultury na opracowanie dokumentacji technicznej projektu Centrum Animacji i Edukacji Kulturalnej. Koszt ogólny zadania to 224 000 zł, dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego to 109 000 zł, wkład własny obejmuje 115 000 zł.
 
Projekt obejmuje przygotowanie kompleksowej dokumentacji technicznej dotyczącej realizacji przedsięwzięcia polegającego na modernizacji zmierzającej do utworzenia nowoczesnego, multimedialnego Centrum Animacji i Edukacji Kulturalnej w dwóch obiektach Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku. CAiEK ma obejmować m.in. Multimedialną Szkołę Tradycji i Kultury, Centrum Działań Twórczych i Digitalizacji, sale prób, studia instruktorskie, sale nagrań oraz multimedialne sale edukacyjne, które wymagają dostosowania zarówno do istniejącej przestrzeni poprzez modernizację wnętrz, jak również ich aranżacji, wraz ze stworzeniem zestawów sprzętu i wyposażenia, umożliwiającego realizację zaplanowanych działań.
 
Opracowana dokumentacja techniczna pozwoli na precyzyjne określenie zakresu robót technicznych i ich budżetu. Umożliwi również precyzyjne opisanie rozwiązań technicznych wykorzystanych w ramach realizacji projektu. Dokumentacja techniczna obejmie kompleksową modernizację dwóch obiektów: zabytkowej kamienicy przy ul. Jana Kilińskiego 8 w Białymstoku głównej siedziby wnioskodawcy, pawilonów przy ul. św. Rocha 14 - białostockich Spodków - miejsca realizacji działań statutowych.
 
Dokumentacja zostanie opracowana do końca 2017 roku, dzięki czemu już w 2018 roku możliwe będzie rozpoczęcie realizacji inwestycji.
Efektem procesu modernizacji infrastruktury będzie wprowadzanie wysokich standardów działalności realizowanej przez WOAK w Białymstoku, a tym samym rozszerzenie warunków dla uczestnictwa w kulturze Podlasia różnych grup społecznych.
 
Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 
[ powrót ]