Dyskusyjne Forum Kultury - 17 X

 

 Dyskusyjne Forum Kultury

17 października 2017 r. – Wojewodzin
 
Dyskusyjne Forum Kultury to cykl spotkań ludzi związanych z kulturą i edukacją, którego celem jest dyskusja na temat bieżących problemów środowiska. To część projektu Podlaski Pomost Kultury realizowanego w ramach programu Bardzo Młoda Kultura prowadzonego przez NCK. Ideą DFK, organizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku, jest nawiązanie współpracy pomiędzy partnerami z różnych sektorów i terenów województwa podlaskiego. Dzięki poznaniu działalności innych uczestników możliwe jest zainicjowanie wspólnych działań, dzielenie się doświadczeniami, dobrymi praktykami, a także zasobami na potrzeby realizacji projektów z zakresu edukacji kulturalnej.
 
Dyskusyjne Forum Kultury w Wojewodzinie (gm. Grajewo) dotyczyło animacji Świetlic Wiejskich. W większości gmin dostępne są budynki świetlic, wiele z nich jest wykorzystywana na ważne dla społeczności lokalnych działania kulturalne.
Jak animować życie świetlic wiejskich, skąd wziąć na ich utrzymanie, kadrę instruktorską, jakie działania w nich realizować, jak rozpocząć działalność świetlicy, jak sprawić, by dobrze działała? Na te wszystkie pytania starała się odpowiedzieć grupa osób z powodzeniem prowadząca świetlice wiejskie w różnych gminach naszego województwa.
 
Do udziału w Dyskusyjnym Forum Kultury pn. Aktywne świetlice wiejskie – jak zacząć i jak rozwijać? zaprosiliśmy osoby z całego województwa, reprezentujące różnego rodzaju instytucje i doświadczenia, posiadające ciekawe pomysły i chęci do współpracy. Dyskutowaliśmy o tym, jakie problemy napotykają animatorzy przy działalności świetlic oraz jak je rozwiązywać.Była to pierwsza dyskusja o konkretnych, lokalnych problemach. 
 
Paneliści:
Stanisław Szleter – Wójt Gminy Grajewo
Cezary Jan Mielko – dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku
Lila Wyszkowska – animator kultury, plastyk
Marcin Sekściński – Dyrektor Centrum Kultury Gminy Kolno
 
Moderacja
Damian Dworakowski – Podlaski Pomost Kultury
 
[ powrót ]