Potrójny jubileusz - zdjęcia

Fotoreportaż

W niedzielę świętowaliśmy piękny potrójny jubileusz: 60-lecie działalności artystycznej profesora Jerzego Śródkowskiego i jego 90. urodziny oraz 30-lecie naszego Chóru im. Stanisława Moniuszki, którego profesor jest dyrygentem. Były występy, gratulacje, przemówienia – m.in. marszałka Macieja Żywny i dyrektora WOAK Cezarego Mielki, a także jubileuszowy tort, a wszystko to w bardzo rodzinnej atmosferze i w wypełnionej po brzegi Sali naszych Spodków.

Profesorowi Śródkowskiemu i całemu chórowi im. S. Moniuszki życzymy kolejnych lat wypełnionych artystycznymi sukcesami!

Chór im. S. Moniuszki powstał w 1987 r. z inicjatywy Białostockiego Towarzystwa Śpiewaczego im. S. Moniuszki. Od roku 1999 do dziś kierownikiem artystycznym i dyrygentem jest prof. Jerzy Śródkowski. Repertuar chóru to przede wszystkim muzyka polska różnych epok, a więc pieśni artystyczne, patriotyczne, żołnierskie, sakralne, ludowe i towarzyskie.

W czasie swojej 30-letniej działalności chór koncertował w kraju i za granicą. Ze swoim repertuarem był zapraszany do Lwowa, Grodna, Wilna, Wiednia, Berlina czy Pragi. W maju 1993 roku w Watykanie, na audiencji u Ojca Świętego Jana Pawła II, chór miał możliwość zaprezentowania dwóch kompozycji Jerzego Śródkowskiego: „Hasło życzeniowe” i „Witaj nam, Ojcze Święty”, które miały swoją premierę podczas wizyty Jana Pawła II w Białymstoku. W 2007 r. została nagrana płyta, na której znalazło się 19 różnych utworów, w tym pieśni patriotyczne, artystyczne oraz ludowe, a w kolejnym roku wydano album z kolędami. W ciągu każdego roku zespół jest zapraszany na koncerty z okazji jubileuszy, rocznic i innych imprez okolicznościowych na terenie całego województwa.

[ powrót ]