Nowa oferta edukacyjna 2018/2019

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury przygotował nową ofertę edukacyjną na rok szkolny 2018/2019. Rekrutacja ruszyła 4 grudnia 2017 roku.

Pierwsza z propozycji to Podyplomowe Studia Menedżer Kultury. Celem kursu jest nabycie wiedzy z zakresu metod nowoczesnego zarządzania instytucjami kultury, prawa, finansowania kultury, marketingu w kulturze oraz kształtowania wizerunku placówki kulturalnej, jak również tworzenia jej wizji i strategii, czyli projektowania produktu kulturalnego (festiwalu, dni miasta itp.)

Kolejnym kursem są Studia Pomocy Psychologicznej Dziecku i Rodzinie. Jego założeniem jest podwyższenie kwalifikacji zawodowych w zakresie udzielania profesjonalnej pomocy psychologicznej oraz przygotowanie słuchaczy do pracy z osobami wymagającymi wsparcia psychologicznego. Słuchacze poznają różne formy pomocy psychologicznej oraz narzędzia stosowane w poradnictwie i interwencji psychologicznej.

Trzecią propozycją Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku są Podyplomowe Studia Arteterapii i Terapii Zajęciowej. Celem spotkań jest podwyższenie kwalifikacji zawodowych w zakresie wiedzy o szeroko rozumianej twórczości i sztuce oraz możliwościach ich terapeutycznego wykorzystania w pracy z osobami zarówno zdrowymi, jak i o różnych dysfunkcjach psychologicznych.

Rekrutacja trwa do 10 września 2018 roku. Szczegółowe informacje odnośnie poszczególnych kursów i warunków uczestnictwa:


PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻER KULTURY
2 semestry
200 godz. dydaktycznych
30 punktów ECTS


PODYPLOMOWE STUDIA POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ DZIECKU I RODZINIE
3 semestry
375 godz. dydaktycznych
45 punktów ECTS


PODYPLOMOWE STUDIA ARTETERAPII I TERAPII ZAJĘCIOWEJ
3 semestry
375 godz. dydaktycznych
45 punktów ECTS


BON EDUKACYJNY 

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie studiów w wysokości do 90% w formie bonów edukacyjnych u jednego z trzech liderów projektu:

  • powiat białostocki (powiaty: sokólski, białostocki, Miasto Białystok) www.bonynaszkolenia.pl
  • Miasto Łomża ( powiaty: łomżyński, bielski, hajnowski, kolneński, siemiatycki, wysokomazowiecki, zambrowski) www.bonynaszkolenie.pl
  • Miasto Suwałki (powiaty: suwalski, augustowski, grajewski, moniecki, sejneński) www.bonnaszkolenie.pl

STUDIA REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ PRZEZ:

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania

15-472 Białystok, ul. Ciepła 40, p. 219
tel.: 85 678 58 45; kom. 600-881-533; 
fax: 85 67 50 088 e-mail: ckp@wsfiz.edu.pl
www.centrumpodyplomowe.pl
 

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
Dział Edukacji
15-950 Białystok, ul. Kilińskiego 8, p. 18
tel. 85 740-37-18, e-mail: edukacja@woak.bialystok.pl 
www.woak.bialystok.pl

[ powrót ]