Przegląd „Zdobnictwo obrzędowe..."

 REGULAMIN
XXIII WOJEWÓDZKIEGO PRZEGLĄDU
PN. „ZDOBNICTWO OBRZĘDOWE CYKLU WIOSENNEGO I ŚWIĄT WIELKANOCNYCH"

ORGANIZATORZY:
 
Moniecki Ośrodek Kultury, 19-100 Mońki, ul. Białostocka 25, tel./fax  85 716 24 64,  www.kulturamonki.pl, e-mail: mok@post.pl
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku, 15-950 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 8, tel. 85 740 37 15, www.woak.bialystok.pl, e-mail: woak@woak.bialystok.pl

CELE KONKURSU:
aktywizacja środowiska twórców ludowych z terenu województwa podlaskiego, a zwłaszcza ziemi monieckiej;
- podtrzymywanie i popularyzacja twórczości ludowej związanej ze świętami wielkanocnymi, wiosną i karnawałem;
- wychowanie kontynuatorów tradycji ludowej poprzez angażowanie do konkursu młodego pokolenia;
- rozwój postaw twórczych;

ZAKRES PRZEDMIOTOWY PRZEGLĄDU
 Konkurs obejmuje:
- pisanki wykonane na jajku pełnym lub wydmuszkachUWAGA! Ze względu na trwałość pisanki prosimy o dłuższe gotowanie jajka. Niedogotowane jajka pękają, pokrywają się wyciekami i nie mogą być oceniane przez jury. Nie można wysyłać w blaszanych pudełkach, ponieważ pisanki ulegają zniszczeniu.
Obowiązuje tradycyjna technika wykonania, a barwienie barwnikami naturalnymi lub chemicznymi.
- palmy i ozdoby domu (kwiaty, pająki, wycinanki) powinny być wykonane zgodnie z tradycją miejscową
Do wykonania kwiatów można użyć kolorowej bibułki, piór itp. Zaś palmy nie mogą być wyłącznie kompozycjami bibułkowymi (co powodowało dyskwalifikację w dotychczasowych konkursach) lecz muszą być połączone z żywą zieloną roślinką np. bukszpanem.

WARUNKI UCZESTNICTWA
 W konkursie mogą wziąć udział wszyscy, którzy do 12 marca 2018 r. dostarczą swoje prace na adres: Moniecki Ośrodek Kultury, 19- 100 Mońki, ul. Białostocka 25, kontakt – Krystyna Barbara Lewkowska.
- Każda praca powinna być opatrzona kartą zgłoszenia zawierającą : imię i nazwisko, adres i wiek autora.
- Nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów.
- Do konkursu można zgłaszać od 5 do 10 sztuk pisanek w kategorii dorosłych oraz minimum 3 pisanki w kategorii I i II.

OCENA PRZEGLĄDU
 
- Prace oceniane będą w trzech kategoriach:
kat. I     -  dzieci szkół podstawowych do VI klasy
kat. II    -  młodzież klasy VII szkół podstawowych i gimnazjum
kat. III   -  młodzież szkół średnich i dorośli
oraz w pięciu dyscyplinach twórczych: pisanki, palmy, kwiaty, pająki, wycinanki.
- Preferowane będą wzory tradycyjne.
- Powołane przez organizatorów jury dokona oceny prac oraz przyzna nagrody i wyróżnienia.

Impreza podsumowująca Przegląd odbędzie się 25 marca 2018 r., o godz. 11:00, w Monieckim Ośrodku Kultury
 /NIEDZIELA PALMOWA/.
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU I SPRZEDAŻY PISANEK.
 
DOKUMENTY DO POBRANIA:
[ powrót ]